Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2010 week 10"

See other formats


6 e jaargang • week 10 

11 MAART 2010 

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld 
www.zandvoortsecourant.nl 0ZANDVOORTSE 

Courant 

Actueel 

Succesvolle 
eerste editie 
Wooncafé 
s. ENIOREN 

Inlooppunt 
viert 12,5 
jarig bestaan 
Si PORT 

Zandvoorter 
wint winter- 
kampioenschappen f X 


Actie week 10: 

• Toscaans donker + 

Heel wit pan bloem € 2,95 

• Roomboter gevulde koek €1,25 

Nu in ons assortiment: 

Div. Paas chocolade 

• Proefstollen €1,75 

• Zak mini muffins €3,95 

• Suikerbrood €1,95 

• Div. soorten cake € 4,50 

Stap ook eens binnen voor een heerlijk 

belegd broodje met één van onze 

ambachtelijk bereide salades 

Raadhuisplein 14 

\T. 023-573 64 61 - Zandvoort^ GROENLINKS 

Kiezers Bt-diinktü! :! ■■ V/t .■ ■■ . : S-.:- 1 !! "t:'. 

Di>É-fi ji/iié di vö^rïdL j kW 
ook mee? 
Kiezers bedankt! Terug in de 
gemeenteraad 
van Zandvoort!! De Mannetjes Middenboulevard 
'Toch sneu voor Bierman...' Het opfleuren van de 
Middenboulevard is begonnen Coalitie vormen blijkt 
niet gemakkelijk Zandvoort is sinds 7 maart een openbaar kunstbezit rijker. 
Op de muur van het voormalige Dolfïrama aan het Van Fe- 
nemaplein, waar drie jaar de geschilderde dolfijnen van Hil- 
ly Jansen pronkten, zijn meer dan 60 beschilderde panelen 
aangebracht. Het resultaat is schitterend en is beslist een 
aanwinst voor Zandvoort. 
door Nel Kerkman 

Onder leiding van initiatief- 
neemster Hilly Jansen en 
haar vrijwilligers zijn tijdens 
drie workshops in De Krocht 
de houten panelen met acryl- 
verf beschilderd. De deelne- 
mers waren zeer enthousiast 
en al had je nog nooit een 
ZONNEBRIL- 

OP-STERKTE-AKTIE 

een zonnebril op uw 

sterkte gemaakt nu 

al vanaf 89 euro!! 

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter! 

Haltestraat 5, 2042 U Zandvoort 
Tel.: 023 -57121 74 
Vrijdag koopavond penseel vastgehouden, ieder- 
een was welkom. Wel moest 
je aan de opdracht voldoen: 
jouw visie van Zandvoort en 
gebruik veel geel en blauw in 
je schilderij. De afbeeldingen 
zijn zeer kleurrijk geworden 
en laten het verleden, het 
heden en de toekomst van 
Zandvoort zien. 

Kleurig en fleurig 

Onderde vrolijke klanken van 
deSambaTula banden vooraf 
gegaan door dorpsomroeper 
Klaas Koper, liepen belang- 
stellenden in optocht naar 
het Van Fenemaplein waar al veel mensen stonden te 
wachten. Wethouder Marten 
Bierman had de eer om het 
laatste paneel, gemaakt door 
vier Zandvoortse jongeren, te 
onthullen. In zijn toespraak 
memoreerde Bierman hoe 
enthousiast iedereen heeft 
meegedaan, inclusief hij zelf. 
Daarna werden Rob Bossink 
en Wim Nederlof in het zon- 
netje gezet. Met hulp van de 
gemeente had Bossink veel 
werk verricht om de pane- 
len te lakken en later op de 
blauw beschilderde muur aan 
te brengen. Nederlof had de 
moeilijke taak op zich geno- 
men voor een goede compo- 
sitie van de tentoongestelde 
kunstwerken. Na het offici- 
ële gedeelte gaf Health Club 
Zandvoort een Zumba les 
waar veel dames geestdriftig 
aan meededen. Voorde kinde- 
ren was er een clown en me- 
nigeen babbelde nog even na 
onder het genot van een heer- 
lijke glühwein of een warme 
chocolademelk, aangeboden 
door pannenkoekenrestau- 
rant De Lachende Zeerover. 
Het Van Fenemaplein was 
voor één dag het kunstzinni- 
ge middelpunt van Zandvoort. 
Laten er nog vele dagen vol- 
gen want uiteindelijk heeft 
iedereen zin in een kleurig en 
fleurig Zandvoort. SCOOTMOBIELEN 

ook met PGB (persoonsgebonden budget) 

023 - 5 735 735 

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44 De WD heeft het voortouw genomen om zo snel mogelijk 
tot een nieuw college te komen. In eerste instantie waren 
het CDA en de PvdA uitgenodigd om hun wensen kenbaar 
te maken. Gezamenlijk met de VVD zou er dan een coalitie 
ontstaan met 9 zetels in de raad, weliswaar een meerder- 
heid maar niet een echt riante. 
Dat was in eerste instantie de 
opzet. Vanuit de PvdA kwam 
de melding dat lijsttrekker 
Gert Toonen en Leo Heino 
de onderhandelingen zullen 
gaan voeren maar veel infor- 
matie kunnen en willen zij 
niet geven omdat de bal bij 
Tates ligt. Het CDA wilde wel 
wat meer kwijt. Gert Jan Bluijs 
(CDA):"Wij willen graag in een 
nieuw college zitting nemen 
en zijn dus op de uitnodiging 
van de VVD ingegaan. Onze 
lijsttrekker, Gijs de Roode, en ik voeren namens onze partij 
deonderhandelingen en heb- 
ben Andor Sandbergen als 
eventuele wethouderskandi- 
daat naar voren geschoven. 
Natuurlijk hebben wij wat 
verlangens maar die zijn van 
latere zorg. Eerst moet de VVD 
aangeven wat zij willen, daar- 
na zijn de beide andere uitge- 
nodigde partijen, waaronder 
wij dus, aan bod." vervolg op pagina 3 Kom vanavond om 20.00 uur 

naar de installatie van de 
nieuwe raad op het Raadhuis! Gemeente Ziindv-üört ES * FAMILIEBERICHTEN Kun jij me ook zeggen waar woon ik 
Wie me naar huis brengt beloon ik 

Na een kort ziekbed is, toch nog onverwacht overleden, 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en opoe grootje 

Anna Margaretha Maria Grol 

- Annie - 

gehuwd geweest met HJ. Bluijs R.I.P. 

Geboren op, Overleden op, 

11 december 1923 te Oude Pekela 2 maart 2010 te Zandvoort 

JmRJ.R 

Bernadette en Toon 

Gerard en Marja R.I.P.; Greet 

Emiel R.LR 

Henk en Elly 

Roos en Marlies 

Annette en Albert 

Arnold en Pauline 

Jozé 

Kleinkinderen 

Achterkleinkinderen 

Onze dank gaat uit naar de medewerk(st)ers 

van het Huis in de Duinen 

voor de goede en liefdevolle verzorging. 

Inmiddels heeft de begrafenisplechtigheid plaatsgevonden. 

correspondentie adres: 
HJ.M. Bluijs 
Kostverlorenstraat 86 
2042 PK Zandvoort Je hebt je strijd gestreden 
en je deed het op je eigen wijze. Heden overleed mijn lieve, dappere moeder, 

ATIE HOFMAN 

weduwe van K.F.Wessendorp 

C.C. Wessendorp 

Zandvoort, 3 maart 2010 

Correspondentieadres: 
C.C. Wessendorp 
Van Lennepweg 244 
2041 LJ Zandvoort 

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden. Iets te (ver)kopen? zie pagina w Plaats een Zandkorrel 'Rust zacht' Lieve oma, opoe, grootje 
je zit voor altijd in ons On Mandy & René 
Sam, Jur 

Patricia & Jos 

Koen, Nine, Daan 

Dimitri & Dimfie 
Mick 

Mathieu 

Karlijn 

Stan & Wendy 

Robbert 
Maaike Simone & Mark 

Romar, Quinn, Just 

Laura & Sven 

Piet, Damian, Dinanth 

Siebe & Elf) 
Irma 

Lars 

Mirthe & Richard Heden is vredig van ons heengegaan, 
voorzien van de laatste sacramenten, 
onze zeer geliefde moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder. Zij was een voorbeeld voor ons allen. 

Isabelle Feodora Maria Steger- Allard 

weduwe van J.H.M.A. Steger Aerdenhout 
15-01-1912 Zandvoort Gemonde Boxtel 
02-03-2010 Alphons J.M. Steger 

Carjolijn 

Madeion 

Marie Louise Woltman Elpers-Steger 

Virginie van den Boorn-Steger 
Georges van den Boorn 
Celine en Peter 
Arthur en Berenice 
Gijs en Mirjam Wij hebben haar in besloten kring begraven. 

Correspondentieadres: A.J.M. Steger 

Lorentzstraat 531 
2041 RT Zandvoort 
Tel. 023 -5720144 Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort 
Omdat u voor kwaliteit kiest! 

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart 
~ Verzorging van overledene 
~ Begeleiding voor nabestaanden 
~ Persoonlijke aandacht 
voor U en Uw dierbare 
Dag en nacht bereikbaar 

023 -7515 666 
Gevestigd in Zandvoort 

Evert H. Schweitzer 

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart 
"Herinner mij hoe ik was toen ik alles nog kon*. 

Verdrietig berichten wij u dat het leven van mijn lieve 
en zorgzame vrouw, onze moeder en oma is overgegaan 
in dierbare herinneringen. 

Suus van den Bos - Kooijman Hoogkarspel, 
28 juli 1918 Zandvoort, 
2 maart 2010 Jan van den Bos 

Sietske 

Iwan en Liza 
Boye en Mireille 
Zenzi 

Hedde en Lianne 
Hester en Pascal 
Suzanne en Christiaan Burg. Nawijnlaan 108 
2042 PZ Zandvoort De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 1 uzz U ITVAAXLTZORtiCEXTRUM Z ANDVOO RT 

Sinds 1992 
uw uitvaartondernemer in Zandvoort. Uitvaartzorgcentrum Zandvoort 

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort. 
Telefoon (023) 571 32 78. 

www. uzn-nederland . nl 

Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem. 
Telefoon (023) 532 87 50. 

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl ALTIJD DIRECTE HULP 
BIJ OVERLIJDEN BEACH CLUB 

TIEN 

DEZE WEEK: 

DRIEGANGEN PROEVERIJ 

VAN ONZE VERNIEUWDE 

MENUKAART €23,50 

voor reserveringen: 023-5713200 
www.beachclubtien.nl VERVOLG "" P a S' na T Coalitieonderhandelingen OPZ is teleurgesteld dat zij 
niet in eerste instantie uitge- 
nodigd zijn om bij de eerste 
onderhandelingen voor een 
nieuw college aanwezig te 
zijn. Volgens fractievoorzit- 
terCarl Simons wordt het een 
moeilijke raadsperiode met 
veel en grote bezuinigingen 
en vindt hij het spijtig dat zijn 
partij vooralsnog niet mee 
magdoen. 

Informateur 

Laat in de middag van dins- 
dag 9 maart kwam Tates 
met de mededeling naar buiten dat er een informa- 
teur was aangesteld. Oud- 
gedeputeerde Cornelis Mooij 
(VVD) is genegen deze taak 
op zich nemen. Hij zal alle 
fractievoorzitters consulteren 
en daarna rapport uitbrengen 
aan Tates. Die zal dan met de 
conclusies van Mooij in de 
hand een nieuw college kun- 
nen gaan vormen. Hoe lang 
het nog gaat duren voordat 
er witte rook uit het raadhuis 
komt is uiteraard niet bekend. 
Maar dat hetgeen gemakke- 
lijke taak wordt voor Mooij 
moge duidelijk zijn. Raadsleden gedecoreerd 

Woensdagavond tijdens de afscheidsvergadering van de 
'oude' raad, zijn drie vertrekkende raadsleden Koninklijk 
Onderscheiden. Zij krijgen hun onderscheiding voor 12 jaar 
raadlidmaatschap. Pim Kuijken (PvdA), Fred Paap 
(VVD) en Gert-Jan Bluijs 
(CDA) komen in principe 
niet meer terug in de raad. 
Omdat ze 12 jaar of langer 
dit werk hebben gedaan 
"heeft het Hare Majesteit behaagd", zoals dat zo mooi 
heet, de heren te onderschei- 
den met het lidmaatschap in 
Orde van Oranje Nassau. De 
versierselen werden door 
burgemeester Niek Meijer 
opgespeld. 
HET GBZ TEAM EN MICHEL DEMMERS 
DANKEN ZIJN STEMMERS 

www.gbz.nu CARTOON OVERLEGGEN 
Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 Ruim 5 ton (!) plastic afval 

De landelijke campagne die de burger oproept om plastic verpakkingsmateriaal apart in 
te leveren, is ook in Zandvoort een groot succes. Binnen een tijdsbestek van 7 weken is 
ruim 5 ton plastic apart ingeleverd, moet u zich dat een voorstellen wat voor een berg dat 
is! Dat is in ieder geval ver boven de verwachtingen. 
Door het grote aanbod 
van plastic zijn de bakken 
snel vol. Daarom heeft de 
gemeente extra bakken 
besteld voor de reeds be- 
staande locaties en zal het 
aantal aanbodlocaties wor- 
den uitgebreid. Tot het zover 
is, zal de gemeente dagelijks 
de aanbiedplekken nalopen 
om te voorkomen dat de 
zakken met plastic door de 
omgeving verspreid raken. 
Overigens wordt benadrukt 
dat de bakken er vooralsnog 
tijdelijk staan, in afwachting 
van definitieve oplossingen 
voor het scheiden van plas- 
tic. Onderzocht wordt of dit 
op termijn ook achteraf uit het afval gescheiden kan 
worden. In dat geval wordt 
de regeling aangepast. Zo 
niet,dan zullen de bestaan- 
de bakken optermijn moge- 
lijk vervangen worden door 
ondergrondse systemen. 

Leegmaken en pletten 

Het gescheiden aanbieden 
van plasticverpakkingsafval 
is heel eenvoudig. U hoeft 
er eigenlijk niet veel meer 
voor te doen dan het in een 
aparte zak of bakte gooien. 
Platmaken of indeuken 
helpt dan aanzienlijk. Dat 
verkleint het volume wat 
gunstig is voor de inzame- 
ling. Plastic verpakkingsaf- val mag ongewassen en met 
dop worden aangeboden. 
Het is echter wel belangrijk 
dat het leeg is en ontdaan 
van papier, karton of resten 
(aluminium-)folie. 

Zakken 

De gemeente stelt zakken 
ter beschikking om het 
plastic afval in te verzame- 
len. Volle zakken kunt u op 
de diverse verzamelplaatsen 
in de daarvoor bestemde 
containers deponeren. De 
zakken zijn gratis te verkrij- 
gen in de remise van de ge- 
meente aan de Kamerlingh 
Onnesstraat en bij de cen- 
trale balie in het raadhuis. Open dag van de zorg In heel Nederland openen zorgorganisaties op zaterdag 20 
maart hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke 
Open dag van de zorg. Ook Nieuw Unicum en Huis in de 
Duinen schenken aandacht aan de Open dag van de Zorg. Bij Nieuw Unicum bent u 
die dag van 11.00 tot 16.00 
uur van harte welkom op 
de hoofdlocatie aan de 
Zandvoortselaan 165. De 
open dag is bestemd voor ie- 
dereen die kennis wil maken 
met de zorg, het zorgaanbod, 
een baan in de zorg, vrijwil- 
ligerswerk of de mogelijkhe- den voor een zorgopleiding 
of stage bij Nieuw Unicum. 
Er is een banenmarkt en er 
wordt om het half uur een 
rondleiding georganiseerd. 
Tevens wordt er over de 
nieuwbouwplannen en het 
project MS-op-afstand ver- 
teld. Koffie met gebak staat 
voor uw klaar. Kunstmarkt 

Op dezelfde dag wordt zowel 
in Huis in de Duinen als in de 
Bodaan te Bentveld aandacht 
geschonken aan de Open 
dag van de Zorg. Buiten de 
algemene informatie is er in 
beide woon- en zorgcentra 's 
op 20 maart een kunstmarkt 
waardiverse kunstenaars uit 
de regio hun kunst tonen. 
Dus er is genoeg te zien én te 
koop. De kunstmarkt is van 
11.00 tot 15.00 uur geopend. 
Beide woon- en zorgcentra 's 
zijn per bus 80 te bereiken. COLUMN Envelop met 
inhoud 

Gezellig met dochter de stad 
in. Zoals elk jaar moeten we 
weer een cadeau kopen. Voor 
haar broer, onze zoon dus. 
Een jaarlijks festijn! Nou ja, 
festijn... Want wat moetje ko- 
pen voor een kind dat alles al 
heeft? Horloge? Draagt'ie niet. 
Geurtje? Te persoonlijk. CD 
bonnen? De tegenwoordige 
jeugd download muziekvan de 
computer. Kleding? Mmmwah. 
We besluiten echter,op advies 
van een vriendin, voor een trui 
te gaan. Maar géén priktrui 
(wist ik al). En geen grote op- 
druk (ook bekend). We treffen 
het niet,dochteren ik.Oftoch 
wel? Uitverkoop, 50% korting, 
Stuntverkoop.We struinen de 
hele stad door. Hadden we 
vroegeronderlingnogeen leuk 
gesprek, tegenwoordig rinkelt 
de mobiel achter elkaar. Nee, 
ik moet geen 'mobiel' maar 
'Blackberry' zeggen. Je kunt 
er van alles mee. Internetten, 
fotograferen, kaartjes bestel- 
len, het weer bekijken, de route 
bepalen. En... de architect be- 
antwoorden. Die Dingen Wil 
Weten. Hoe moet het met de 
bouwvergunning die nét niet 
door de commissie kwam. Ik 
zie dochter al babbelend din- 
gen regelen die ik normaal 
thuis zou oplossen. "Al die 
voorschriften, ik word er gék 
van", briest ze boos in haar 
'Berry'. Ondertussen zoeken 
we naar DeTrui die we niet vin- 
den. Te klein, te groot. 0,mager 
niet geruild worden? Dan gaat 
het feest niet door! Al bellend 
shopt dochter doodgemoede- 
reerd verder met mama Lienke 
in haarkielzog. Ik mompel ver- 
bijstert:"Kan dat ding ook uit?" 
Na nog een laatste gesprek 
met manlief die voor werk in 
Frankfurt verblijft en een ge- 
sprek met zoonlief fietsend 
van school naar huis, zijn we 
klaar. Hebben we een sweat- 
shirt en een overhemd ge- 
kocht. Die een week later door 
zoonlief weer geruild gaat 
worden. Bedenk dat c 
iktoch maarweereen E 
envelop met inhoud 3 
ga geven. Kleine kin- "j 
deren, kleine zorgen; -^ 
grote kinderen, -j-j £> BURGERLIJKE STAND 27 FEBRUARI - 5 MAART 2010 

Geboren: 

Mick Hendré, zoon van: Kelder, Egbert Gerard en: van der 
Pels, Sabine Renata. 

Huwelijk: 

Krijnen,Wilhelmus Augustinus en : Woel inga, Ma rga. 

Overleden : 

van den Berggeb. Bank, Apolon ia Wil hel mi na, oud 82 jaar. 
van den Bos geb. Kooijman,Sijtje, oud gijaar. 
Grol, Anna Margaretha Maria, oud 86 jaar. KERKDIENSTEN KOMENDE ZONDAG 

Protestantse gem. Zandvoort 

10.00 uur N.B. 
www.kerkzandvoort.nl 

RK Parochie St.Agatha 

10.30 uur Pastor D. Duijves en ds S. Verwijs 
www.aap-parochies.nl 

RK Parochie Antonius & Paulus 

10.30 uur Pastor IJ.Tuijn 


Groenestein Schouten 

FINANCIËLE DIENSTEN Financiële Planning 
Hypotheken 
Pensioenen 
Verzekeringen Onafhankelijk en duidelijk hypotheekadvies! 

V Exacte berekening van waar u maandelijks aan toe bent 

V Begeleiding tijdens het gehele hypotheektraject, geen 
zorgen over contacten met bank, taxateur en notaris 

V Hypotheekadvies door Erkend Hypothecair Planner 

Flexibele openingstijden, waar en wanneer het u schikt. 
Zandvoort | R. Ketellapperstraat 18 | Tel 023-5718731 www.gsfinancielediensten.nl 
3döckery 
<£>. san SZleelt 


Bloeiende violen 

Primula's 

Bloembollen in pot 

Organische bemesting 

voor de gehele tuin 
HUGOOS restaurant- café 

BY CHRIS KUIN 

Naast onze a la carte kaart : 
driegangen menu voor voor € 29,50 

Dun gesneden runderlende 

met mosterddille dressing 

of 

Zalmtartaar met crème f raiche, 

dille en kappertjes 

Kalfsentrecote met rode wijn saus 

met spekjes en paprika 

of 

Op de huid gebakken roodbaarsfilet 

met beurre blanc en basilicum 

Combinatie van yoghurtijs en sorbetijs 

Dinsdag gesloten 

Zeestraat 36 

2042 LC Zandvoort 

023-5736680 

www.restauranthugoos.nl 
^1 

LA T^NTANtLLA 

pizzeria/ rlstorante Itallano 


direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort 
Tel.: 023-5716785 ., ;.-VI r.w ^.. *./■:,, v ; 


Hans Bank 
* ! 


staat a.s. zondag tijdens 


■ _ _ 


de Amsterdamse middag 
vanaf 15.00 uur bij ons 


www. wapenvanzandvoort. nl 


achter de bar. 


Gasthuisplein 10 
2042 JM Zandvoort 
Jeroen en 


Tevens introductie 


Bart Schuitenmaker 
Tel.: 023-8223780 


van onze nieuwe 


Maandag en dinsdag 


lente menukaart 


gesloten. 

BEACHCLUB PAR OUT OPENT HAAR NIEUWE DEUREN 

OP ZATERDAG 13 MAART A.S. 
VANAF 20.00 UUR 

OPENINGSFEEST MET DJ JEREMY 

www.far-out.tv 7 - \, x 

fflfiL Strandpaviljoen BOOITI 1 1 
te Zandvoort 

Tel.023-5717580 Op onze ouderwetse manier 

Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of 

Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka €10,50 Als brunch, lunch of diner. De gehele week door. 
Graag tot ziens, fam. Boom HflROCflmO 

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen! 

Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté, 
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner. 
U kunt het zo gek niet bedenken! 

Let Op! Ook de seniorenmenu's a € 7,~ 
en de daghap a € 10,- bezorgen wij gratis! Brasserie restaurant Harocamo 
Kerkstraat 14, 2042 JE Zandvoort 
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur 
Woensdags gesloten Bel: 5712102 

kijk voor meer info: 
www.harocamo.nl Zaterdag 13 rrmürr vitren wfj mu 

1 -jarig jubileum 

ftfcservefcr nu ons 4-fang*n diner vwr € 35.00 
inet gratis glaaiJE PruSecca Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 - 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentieacquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 -4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: Gillis Kok 

Tel. 06 -460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl 

Centrale redactie: Joop van Nes 

Tel. 06 -1448 2685 •joop@zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2-2042JN Zandvoort 

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen 

Verspreiding: ZVO Verspreiders 

Tel. 06-1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl 

Uitgever: Zandvoort Press BV. 

Oplage: 9.250 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl Het gebruik van advertenties en/of tekste 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemmi n uit deze uitgave is niet 
ling van de uitgever. Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 Aantal deelnemers 3 e editie 
van Circuit Run is flink toegenomen 

Hardlopend Nederland komt in groten getale af op de 3e Runner's World Zandvoort Cir- 
cuit Run op zondag 28 maart. Organisator Le Champion ziet een sterke groei ten opzichte 
van de vorige twee edities. Afgelopen zondagnacht, klokslag 00.00 uur, sloot de inschrij- 
ving voor deze nu al spraakmakende voorjaarsklassieker. De teller kwam tot 12.000 deel- 
nemers, ruim 2.000 meer in dan vorig jaar! De onderdelen die op het 
programma van de Runner's 
World Zandvoort Circuit Run 
staan, trekken allerlei soor- 
ten lopers aan. Deelnemers 
met een lange adem schre- 
ven zich in voor de uitda- 
gender kilometer.Anderen 
schreven zich vooral in voor 
de Men's Circuit Run en de 
Ladies Circuit Run. Beide 
bestaan uit een kortere af- 
stand^ kilometer,en zijn erg 
populair onder hardlopers. 
Samen met de Businessloop 
oven2 kilometer kan ervoor 
deze onderdelen dus niet 
meer worden ingeschreven. 

Voor het Scholenkampioen- schap meldden zich inmid- 
dels twintig scholen aan. 
Middelbare scholieren die 
nog mee willen doen aan 
dit laagdrempelige, goed 
toegankelijke zogenaamde 
kampioenschap kunnen 
zich nog tot en met woens- 
dag 17 maart inschrijven 
via www.rwcircuitrun.nl. 
Een team bestaat uit 4 of 
5 scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. 
Iedereen die de gymles- 
sen volgt of aan sport doet, 
kan meedoen. Er wordt 
4,2 kilometer gelopen op 
Circuit Park Zandvoort. Op 
de dag zelf, 28 maart, kun- 
nen de jongste deelnemers 
zich nog aanmelden voor 
de Kids Circuit Run tussen 
9.00 uur en 10.00 uur in de 
Runnerstent op Paddock 2. RUNNER§# Zandvoort Circuit Run 201 LoSZand in Circus Zandvoort Het Zandvoortse theatergezelschap LoSZand zal op 28 
maart aanstaande een optreden verzorgen in Circus Zand- 
voort. LoSZand staat voor theaterimprovisatie a la de La- 
ma's. Alertheid en training heb je nodig om de strijd met 
de tegenstander te kunnen winnen. 

Volgende week treed de de spelers bezet. Nu gaan 
groep voor de derde keer op ze in Circus Zandvoort op- 
in Zandvoort. De vorige twee treden en is er meer plaats 
keer was dat in De Krocht voor geïnteresseerden, 
maar omdat er slechts een Toegangskaarten zijn te ver- 
paar kaarten beschikbaar krijgen aan de balie van Circus 
waren, theaterimprovisatie Zandvoort of op de website 
vraagt veel ruimte, waren www,circuszandvoort.nl. Ze 
de plaatsen al snel door fa- kosten € 5 per stuk en de 
milieleden en vrienden van aanvang is om 20.15 uur. ,j . . ■ » - LoSZanfl f > yr ' j« : r ' ^V^t 
HARRY HIEP HIEP HOERA! ZANDVOORT 

ïOiuoNi? Met grote regelmaat lachen ze je tegemoet: posters waarop een 
jeugdfoto prijkt van een mede-inwoner die 40, 60 of 100 wordt. 
Vastgeplakt op lichtmasten, prullenbakken, verkeersborden, me- 
terkasten e.d. Als ze daar nou enkele dagen zouden hangen; 
hoewel het natuurlijk niet mag,kun je nog wel de lol ervan inzien. 
Maar dat ze vervolgens tot in eeuwigheid vergeeld, verkreukeld of 
aan flarden gescheurd het straatbeeld moeten blijven vervuilen 
Gemeente Zandvoort is natuurlijk een ander verhaal. Dus, geachte plakkers: wees zo 
sportief om alles watje ophangt ook weer wegte halen. B Samen houden we op deze manier ZANDVOORT SCHOON!? Met OOG en OOR 

De badplaats door Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? 
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752) 

Oefenen voor 
circuitloop 
Dertig leerlingen van de 
Zandvoortse basisscholen 
hebben afgelopen don- 
derdag deelgenomen aan 
een trainingsloop. Zij zijn 
al een aantal weken in 
training voor de gespon- 
sorde Kids Run, onderdeel 
van de komende Circuit 
Run. Ze werden bijgestaan 
door volwassenen en lie- 
pen als training een rond- 
je van circa 1,5 kilometer 
vanaf het Badhuisplein, 
richting Palace Hotel en 
via de Sandrinastraat 
naar de Kerkstraat. Op het 
Badhuisplein werden ze 
weer opgevangen. Gezien 
het enthousiasme komt 
het op 28 maart wel goed 
met de Zandvoortse school- 
jeugd. 

Ruildag voetbalplaatjes 
Vorige week woensdag 
hadden circa 80 jongeren 
de middag van hun leven 
toen zij in de kantine van 
SV Zandvoort hun Albert 
Heijn voetbalalbums vol 
konden maken.de manager 
van het Zandvoortse filiaal had ze uitgenodigd en had 
enkele duizenden plaatjes 

meegenomen om 

te ruilen. 

Helpende hand 

Via een ingekomen 
mail kwam het vol- 
gende berichtje bij 
de redactie binnen. 
Op 4 maart stond 
een mevrouw uit 
Zwanenburg met 
haar auto in Zandvoort aan 
de kant van de weg toen er 
op haar autoraam werd ge- 
tikt. Een jongeman meldde 
dat ze een lekke band had 
en bood spontaan aan haar 
te helpen. Hij zette zijn 
boodschappentas op de 
grond, draaide de schroeven 
eraf en verwisselde de auto- 
band. De mevrouw was na- 
tuurlijk erg blij en bood de 
jongeman, Mark genaamd, 
een beloning aan maar 
daar wilde hij niets van we- 
ten. "Ik hebvan mijn ouders 
geleerd: help je medemens 
indien nodig", zei Mark. Bij 
deze beste Mark namens 
mevrouw Doll alsnog har- 
telijk dank voor je spontane 
hulp! 

Overhangend groen 

Minder fortuinlijk was me- 
vrouw Manders 
uit Zandvoort. 
Niets vermoe- 
dend liep zij in 
deWillemstraat 
toen ze plotse- 
ling struikelde 
over een uit de 
hand gelopen 
plant die met 
zijn takken 
weelderig over de grond 
slierte.Met een flinke smak 
kwam ze op de straatstenen 
terecht waarbij zij zich lelijk 
verwondde. De diepe wond 
onder haar oog is gehecht 
en er zijn glassplinters van 
haar gebroken bril uit haar gezicht gehaald. Ook haar 
hand heeft ze behoorlijk 
geblesseerd. Hierbij een 
oproep: groen is leuk in de 
straat maar houd het kort 
en snoei het bijtijds zodat 
niet nog meer mensen 
onnodig daarover kunnen 
vallen! 

Nieuw seizoen, 
nieuw doek 
Nu de winterse weersom- 
standigheden langzaam 
maar zeker verdwijnen, 
komen als vanzelf de len- 
tekriebels tevoorschijn. 
Voor je het weet staat 
het paasweekend weer 
voor de deur. Door veel 
Zandvoorters wordt dat 
gezien als de start van 
het nieuwe zomerseizoen. 
De medewerkers van VVV 
Zandvoort vonden in ieder 
geval dat het tijd was om 
de nieuwe evenementen- 
agenda bekend te ma- 
ken. Het grote opvallende 
doek dat sinds vorig jaar 
aan de muur van pizzeria 
Di Andrea prijkt, is deze 
week voorzien van de ka- 
lender voor 2010. Op het 
nieuwe doek staat een 
overzicht van de belang- 
rijkste evenementen van 
dit jaar. Zandvoort heeft 
ook in 2010 weer veel te 
bieden voor toeristen en 
inwoners. De propvolle 
agenda hangt dus het 
hele jaar aan de muur op 
het Raadhuisplein. ^ 

NTERNET VERKOOP BIJ OPBO oude vraagprijs: 
€ 389.000,= k.k. 

NIEUWE VAN AFPRIJS: 
€ 309.000,= K.K. 

Deze charmante en halfvrijstaande 
woning beschikt o.a. over een voor- 
tuin met oprit, een zonnige achter- 
I tuin, 3 slaapkamers, een moderne 
badkamer én een zolderruimte v.v. 
2 dakkapellen (tevens geschikt als 
slaapkamer). De gehele woning is 
voorzien van dubbele beglazing. • UNIEKE KANS: Internetverkoop bij opbod donderdag ï april a.s. om 17.00 uur; 

• Bieden voorafgaand aan de internetverkoop is mogelijk; 

• Zonnige achtertuin en een oprit; 

• Woonoppervlakte ca. 140 m 2 , perceel 236 m 2 ; 

• Zie digitale plattegronden en meer info via www.greevenmakelaardij.nl 

EXTRA KIJKDAGEN: 
Donderdag 25 maart a.s.van 19.30 tot 20.30 uur 
Zaterdag 27 maart a.s.van 12:00 tot 15:00 uur 
De woning is ook op afspraak te bezichtigen. Louis Davidsstraat 15 
2042 LS Zand voort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl ^ 
^ G REE VEN 

■1 ■ k m I |*l * ! | ■ ■ 'H i : :»; A« AUTOBEDRIJF K< «; o: APK Onderhoud en reparatie alle merken 
Occasions in - en verkoop 

Karim en Mo 
www.autobedrijfkarimo.nl 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792 
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl "Sporten houdt de geest 
jong en het lichaam vitaal" 

www.sportinzandvoort.nl 
/« j Sportfjad Zandvoort G ijs de Roode 
lijst 
Emotie kunt u 

niet verzekeren! 

Woon Veilig SENTINEL 

ALARM b.v 24 uur 365 dagen services 
023 5291937 www.scntinelaEarm.n! 

Uhf ia Vhi ^jJ i^k^ind £op. p ;.lls Mc-CfHanckP' v^rrrkrrinfisiTnjtt-rhApfï jnn lüwtriJ ©0© 

THOMAShuis 

VACATURE ! THOMASHUIS ZANDVOORT 

zoekt GGn 

WOONBEGELEIDER (24-32 u.) 

voor de begeleiding en verzorging 

van onze verstandelijk- en communicatief 

beperkte klanten. 

Nieuwsgierig? 

Kijk voor meer informatie en de volledige 

vacatureomschrijving op onze site: 

www.thomashuiszandvoort.nl 

of mail naar reina.thomashuis@live.nl 


We kei ij ezen op surf naar www.zandvoortsecourant.nl Tevreden ondernemers in eerste Wooncafé Een tiental ondernemers, de meesten uit Zandvoort, had af- 
gelopen zaterdag een goed plekje gezocht in het gastvrije 
restaurantgedeelte van café Neuf in de Haltestraat. Onder- 
nemers die op verzoek van Petra Geusebroek nu eens wil- 
den tonen dat Zandvoort eigenlijk alle experts in huis heeft 
op het belangrijke en veelomvattende gebied van wonen. 
Volgens buurman Johnny verrichtte, was het idee van 
Kraaijkamp, die met veel Petra een schot in de roos. 
plezier de officiële aftrap Want de stap om naar die experts te gaan is een stuk 
makkelijker dan via internet 
informatie verzamelen. De 
aankoop,de verbouwing of 
de inrichting van een wo- 
ning moet een feest zijn. De 
persoonlijke benadering en 
de ongedwongen wijze van 
met elkaar kennismaken is 
dan altijd positief, want je 
kent en herkent de gezich- 
ten van de experts'. En dan 
is het ook een stuk makke- 
lijkerom serieus met elkaar 
later over alle woningpro- 
blemen en oplossingen te 
praten. In de gezellig drukke 
ruimte was er gelegenheid 
om met de verschillende 
ondernemers kennis te 
maken en indrukte krijgen 
van de mogelijkheden die 
zij aanboden. Vooral oriën- 
terende gesprekken om af- 
spraken voor de toekomst 
te maken. Deelnemers aan het woon- 
café waren: erkend Hypo- 
theekadvies en hypothecair 
planner Petra Geusebroek; 
notaris en notarieel onder- 
steuner Marten Swart en 
Corina Dames; belasting- 
adviseur Nanfred Bakels; 
makelaars Suzanne en Rob 
Greeven; architect Remo De 
Biase; erkend verkoopstyliste 
YvetteWillemse;Ed Onel van 
Home Decoration; Wilma 
Koster van interieurzaak 
Cane en Co; Pieter Breeuwer 
van Tuinzorg; electricien 
Hans Willemse, loodgieter 
MarkSpolders en aannemer 
Reyenta Bouw. Zeker is dat 
alle aanwezige ondernemers 
na afloop blij verrast en zeer 
tevreden waren over de be- 
langstelling uit Zandvoort. 
Plannen zijn er al om na de 
zomervakantie een tweede 
sessie op te starten. Opnieuw volle bak 

De Bar Battle van vorige week was weer overdonderend. 
Wie ooit durft te beweren dat veel ambtenaren een wat 
'stoffig' karakter hebben, komt zeer bedrogen uit. Het werd 
één groot feest in café De Klikspaan! 
Café De Klikspaan in de 
Haltestraat puilde bijna uit 
zijn voegen toen een verte- 
genwoordigend team van 
de Personeelsvereniging 
Zandvoort, alleen toeganke- 
lijk voor Zandvoortse amb- 
tenaren, de touwtjes in han- 
den nam om in aanmerking 
te komen om de Bar Battle 
Zandvoort te gaan winnen. 
Een aantal doorgewinterde 
horecagangers uit hun mid- 
den wist exact de juiste toon te zetten. Niet alleen door de 
meer dan voortreffelijke mu- 
ziekkeuze van Erik Lefferts 
maar ook door het snel en 
correct afhandelen van de be- 
stellingen. Dat voornamelijk 
de wat jongere ambtenaren 
aanwezig waren mocht de 
pret niet drukken, de jonkies' 
hebben zich kranig geweerd. 
Er werd alleen niet medege- 
deeld hoeveel van hen de vol- 
gende vrijdageen snipperdag 
hebben opgenomen! Flexx-feest in Chin Chin 

Het derde Flexx-feest van stichting 1216 Forgotten Founda- 
tion zal dit keer in discotheek Chin Chin in de Haltestraat 
georganiseerd worden, op vrijdag 19 maart aanstaande 
wordt de Zandvoortse jeugd tussen 12 en 16 jaar weer uit- 
genodigd om er een te gekke avond van te maken. Onder het motto 'Flexxgoes 
Bling!' kan er onder de wel- 
luidende klanken van de 
Dj's Molina en WhoRU weer 
volop genoten en gedanst 
worden. Niet alleen het 3e 
Flexx-feest staat weer op 
stapel, ook zijn de organisa- 
toren Robin ten Broeke en 
Billy Vonk met een aantal 
andere evenementen aan 
de gang. Zo zal er op zon- 
dag 15 mei voor dezelfde 
leeftijdsgroep een strand- 
voetbaltoernooi worden ge- 
organiseerd en wordt er ook 
een fotowedstrijd gehouden. Beide evenementen kennen 
een aantal mooie prijzen 
voor de winnaars. Kaarten 
a € 2 in de voorverkoop en 
€ 4 aan de deur zijn te koop 
bij Harocamo, Kerkstraat 
14 en bij de stichting 1216 
Forgotten Foundation aan 
de Kostverlorenstraat 94a. 

Mocht u geïnteresseerd zijn 
om de stichting of een van 
haar evenementen finan- 
cieel te steunen, neemt u 
dan contact op met Maura 
Renardel de Lavalette, tel. 
06-29077330. 
Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 EVENEMENTEN AGENDA MAART 

11 Bar Battle - 6e ronde:Team De Brandweer in 
Laurel&Hardy. Aanvang 20.00 uur 

12 Smartlappen-en zeemansliederen koor - 

Wapen van Zandvoort, aanvang 20.30 uur 

14 AutoMaxx Streetpower - Circuit Park Zandvoort 

14 Amsterdamse middag - met heerlijke muziek en 
lekkere hapjes. Wapen van Zandvoort, 
aanvangis.oo uur 

18 Bar Battle -7e ronde:Team Non-Stop in Fame. 
Aanvang 20.00 uur 

21 Stabat Mater -Oecumenische dienst. Agatha kerk, 
aanvangn.30 uur 

23 ANBO Zandvoort- Viering 40-jarig jubileum, 
receptie in Huis in de Duinen, 15.00 tot 17.00 uur 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend! SPOTilGHTS 
Hiep hiep hoera! 
Sidiiey 
wordt zondag 2 jaar! 
Kusjes opa en oma Koper WATERSTANDEN 


Club Nautique 
,**MA ,,*lh ,/li **MA , proQ ress .«**^*w» Hoog Laag Hoog Laag Hoog MAART 


W 


A 


T 


E 


R 


DO 


11 


00.50 


08.10 


13.14 


21.26 


- 


VR 


12 


01.39 


09.36 


14.05 


22.26 


- 


ZA 


13 


02.26 


10.35 


14.45 


23.04 


■■1 


ZO 


14 


03.06 


11.05 


15.09 


23.47 
MA 


15 


03.31 


11.30 


15.45 


- 


B 


Dl 


16 


- 


00.10 


03.59 


11.50 


16.09 


WO 


17 
23.54 


04.27 


12.20 


16.39 


DO 


18 


- 


00.24 


05.00 


12.49 


17.11 4> VOMAR VOORDEELMARKT ZANDVOORT: IEDERE 
ZONDAG 

GEOPEND! VAN 10:00 TOT 17:00 UUR 


Voordeelmarkt Vomar Voordeelmarkt • Celsiusstraat 192 • Zandvoort 
% BEROER 
SP 

BAR 

BATTLE 

ZANDVOORT 

2010 PITSPOEZEN 
RACEN DOOR FAMEÜ! 
Durf jij de competitie aan? 

Donderdag 18 maart 

van 20:00 tot 01:00 uur in Fame 

Thema: Hollandse Avond Feestelijke ODenm Fresco Haltestraat 16 
2042LM Zandvoort 
Tel: 06 1220 48 45 Uw adres voor visschotels, verse vis 
en visspecialiteiten. 

www.; 

7 daaen in de week aeopend! Speciaal voor u ingekocht ! 

Sliptong per kilo 15,00 

Gerookte Makreel per stuk 3,50 

Vers gesneden haring 1,30 

Kleine greep uit ons assortiment 

paling, makreel, schar, schol, sashimi haring h < 
tap as, tonijn, zalm, dorade, wijting, rode mul Stabat Mater in Agathakerk Komende zondag zal tijdens een oecumenische dienst in 
de Agathakerk het beroemde Stabat Mater van Pergolesi 
ten gehore worden gebracht. Het Stabat Mater geldt he- 
den ten dagen als een van de meest inspirerende muziek- 
stukken die ooit gecomponeerd zijn en wordt voorname- 
lijk tijdens de vastentijd, de periode vlak voor Pasen, ten 
gehore gebracht. Uitvoerenden van deze Sta- 
bat Mater zijn: Elise Keep 
(sopraan), Irmgard von 
Asmuth (alt), en leden van 
het Promenade Orkest die 
een aantal strijkinstrumenten 
en een klavecimbel zullen be- 
spelen. Het geheel staat onder 
leidingvan Paul Waerts. 

Het is dit jaar precies 300 jaar 
geleden dat Giovanni Battista 
Pergolesi op 4 januari 1710 
werd geboren. Zijn eerste 
muzieklessen krijgt hij van de lokale stadsmuzikanten. Zijn 
eerste opera's vallen zeer in de 
smaak bij de Napolitaanse ho- 
ven. In het meer ernstige gen- 
re heeft hij aanvankelijk geen 
succes. Zelfs zijn bekendste 
werk, het Stabat Mater, werd 
maar frivool en 'hupserig' ge- 
vonden. Nu geldt het als een 
van de meest inspirerende 
stukken religieuze muziek, 
dat direct in het hart binnen- 
komt. Onvoorstelbaar dat hij 
dit schreef als jongeman van 
26jaar,de leeftijd waarop hij, veel te jong, stierf ten gevolge 
van tuberculose op 16 maart 
1736. 

Het Stabat Mater is van oor- 
sprong een liturgisch gedicht, 
ontstaan in de Middeleeuwen. 
De tekst beschrijft het mee- 
voelen met het leed van Maria 
bij de kruisdood van Jezus. 
Heel veel componisten, tot in 
onze moderne tijd, werden en 
worden geïnspireerd door het 
lied. Tijdens deze oecumeni- 
sche viering worden acht de- 
len uitgevoerd door sopraan 
en alt, begeleid door een 
enkelvoudige bezetting van 
eerste viool, tweede viool, alt- 
viool, cello,basen klavecimbel. 

De oecumenische viering op 
zondagHmaart in de Agatha- 
kerk begint om 11.30 uur. Duinwerkdag Op zaterdag 13 maart is er weer een duinwerkdag in het Nati- 
onaal Park Zuid-Kennemerland van 10.00 tot 15.30 uur. Bij het 
beheren van de duinen kan waterleidingbedrijf PWN uw hulp 
goed gebruiken. Het open duin wordt bedreigd doordat het 
dichtgroeit met bomen en stuiken. 

Opdeduinwerkdagen worden je anders misschien nooit 

verschillendewerkzaamheden komt. Iedereen kan meehel- 

uitgevoerd die nodig zijn om pen! Kinderen werken samen 

het duin goed te onderhou- met de ouders. PWN helpt bij 

den. Je leert veel over de na- de werkzaamheden en zorgt 

tuuren komt op plaatsen waar voor voldoende gereedschap en handschoenen. Regelmatig 
zijn er pauzes, waarbij gezorgd 
wordt voor koffie, thee, limo- 
nade en soep. Neem zelf een 
I u nch pa kket m ee, t re k stevige 
schoenen en goede werkkle- 
dingaan. 

Aanmelden kan via www. 
pwn.nl/activiteiten of tel. 
023-5413289. Verzamelen op 
parkeerplaats Koevlak, aan de 
Zeeweg te Overveen. 2o£kplaatj£ 
Afbeelding BLD17031 zorgde de afgelopen week voor een oorverdovende stilte. 
Misschien dat het aan de verkiezingen lag en dat de meesten hun hoofd ergens 
anders bij hadden, maar we kregen welgeteld slechts 1 reactie. En die was van Tom 
de Roode. Hij mailde ons:"Volgens mij is deze mevrouw Dirkje Bakkenhoven (Dirkie 
Doppie) wonende Kerkpad 8 en later in de Poststraat.We hebben het genoteerd maar 
onder voorbehoud want we horen graag van meerdere kanten een bevestiging. De 
foto is na te zien op www.oudzandvoort.nl en volgende week weer een nieuw plaatje; 
een oude Zandvoortse visser met zijn vrouw. Wie het weet mag het dan zeggen. Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 Nieuwe Zandvoortse auteur Opnieuw heeft een inwoonster van Zandvoort een boek tellen van mijn ervaringen 

het levenslicht laten zien. Plaatsgenote Cisca Metselaar en de mooie boodschappen, 

/ \u rj. . * . 1 j . u u 1 <r die ik heb meegekregen tij- 

(34) heeft een ervaring van i6jaar geleden in haar boek En „ , . 

dens deze bijna-dooderva- 

hij gaf mij adelaarsvleugels', met als subtitel 'Verslag van rjn > met anc | eren te kun- 

een Bijna Dood Ervaring', voor het nageslacht bewaard. nen delen", vertelt zij. En hij gat mij 
adelaars vleugels VMHQQ *W1 4*R flJJTil EROÜ ËTrniVlU ties is ze uit haar li- 
chaam getreden en 
heeft ze van boven- 
af kunnen zien hoe 
de operatie verliep. 
Haar eerste roman is afge- 
lopen januari uitgegeven 
en verhaalt over het uit 
haar lichaam treden door 
haar tijdens een operatie. 
Het is een spirituele roman 
die voor een groot gedeel- 
te haar jeugd beschrijft. 
Op achttienjarige leeftijd 
heeft zij een aantal opera- 
ties moeten ondergaan in 
een Haarlems ziekenhuis. 
Tijdens een van die opera- Bijna- 
doodervaring 

"Dit was een hef- 
tige ervaring voor 
mij en heb in de 
periode daarna een 
dagboek bijgehou- 
den waarin ik ook 
deze ervaring opte- 
kende. Het dagboek 
hield ik lange tijd 
geheim en het lag 
diep weggestopt 
in een lade. Totdat ikjaren 
later een vriendin van mijn 
verhaal vertelde. Zij inspi- 
reerde mij om mijn verhaal 
op papier te zetten en nu 
heeft uitgeverij Kirja het uit- 
gegeven. Ik ben erg trots op 
het resultaat. Ik heb al veel 
reacties mogen ontvangen 
en volgens de lezers is het 
een ontroerend boek gewor- 
den. Ik hoop met mijn boek 
de mensen te kunnen ver- Voorwoord 

"Toen ik mijn opa zag ster- 
ven, had ik veel vragen. Over 
God, over het leven, over de 
dood. Grote moeite had ik 
met een veroordelende God. 
Gelukkig heb ik door deze 
ervaringen mogen onder- 
zoeken en geestelijk groei- 
en. Door mijn ervaring met 
anderen te delen heb ik het 
verliesvan mijn geliefdeopa 
en oma kunnen verwerken. 
Het waarom' was dan voor 
mij ook soms moeilijk. Door 
de gedachte dat mijn groot- 
ouders nu ergens zijn waar 
er liefde en begrip is, heb ik 
meer vertrouwen gekregen 
in het Goddelijke 
en in het leven. Ook al gaat 
dit boekje voor een groot 
deel over de dood, ik geniet 
van het leven!" 

Heti63 pagina dikke boekis 
verkrijgbaar bij onder ande- 
re Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht, bij Bol.com en 
bij uitgeverij Kirja. Het kost 
€16 en het ISBN-nummeris: 
978-94-6008-063-0. Gratis compost als dank 
voor het scheiden van afval Op zaterdag 20 maart kunt u gratis 4 zakken compost van 
20 liter ophalen bij de afdeling Reiniging en Groen van de 
gemeente - locatie: Kamerlingh Onnesstraat 20. U bent 
van 09.30 uur tot 12.30 uur welkom. Zorg wel dat u zich 
kunt legitimeren. Al heeft de gemeente Zand- 
voort veel compostcadeau- 
tjes klaar liggen - voor deze 
teruggeefactie geldt begrij- 
pelijkerwijs: Op is op! Met 
deze actie bedankt de ge- 
meente u voor uw inspan- 
ning groente-, fruit- en tuin- 
afval (GFT) gescheiden aan 
te leveren. Zonder uw bijdra- 
ge had deze teruggeefactie 
geen kans van slagen. Dit organisch afval wordt ver- 
werkt tot compost. Inwoners 
krijgen het ingezamelde af- 
val nu terug in de vorm van 
compost. 

Compost is een natuurlijke 
bodemverbeteraar. Het sti- 
muleert de groei van ge- 
wassen op een milieuvrien- 
delijke wijze, het reguleert de 
waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans 
in de bodem. Composteren 
is goed voor het milieu; orga- 
nisch afval wordt nuttig her- 
gebruikt. Bovendien draagt 
compost bij aan het vastleg- 
gen van CO2 in de bodem en 
helpt dus in de strijd tegen 
de opwarm ing van de aarde. 
Composteren bespaart daar- 
naast geld omdat het een 
goedkope manier van afval- 
verwerking is, in veel geval- 
len zelfs meer dan de helft 
goedkoper dan het verbran- 
den van restafval. Kortom: 
genoeg reden om het orga- 
nisch afval goed gescheiden 
te blijven aanleveren! 

VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

levering en plaatsing alle glassoorten. 

NU OOK: 

vernieuwen kozijnen & schilderwerk. 

vrijblijvende offerte! 
023-5720480 / 06-41374921 

e-mail: aacken@kpnmail.nl r r r r 

'Sporten is gezond!' 

www.sportinzandvoort.nl 
Sport ra -ad Z-andvoorl Administratiekantoor 


K.WlLLEMSE 


b 

voor particu 

Witt 
T 023 573 92 72 


Administratie en 
telastingaangifter 

lieren en ondernemers 

n 

e Veld 56, 2041 GB te Zandvc 
M 06 45 30 45 31 E kittywill 


1 

kleinbedrijf 

ort. 
emse@planet.nl pluspunt Buitenschoolse opvang De Boomhut 
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang. 
Voor kinderen van groep I t/m 8 
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind. 

U kunt met een gerust hart afwezig zijn. 
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer ■ Plezier 
Nieuwe dingen leren ■ Creatieve activiteiten Flemingstraat 55 

T: 023 -57 40 330 

info@pluspuntzandvoort.nl 2041 VVV Zandvoort 
F: 023-57 1 6 865 
www.pluspuntzandvoort.nl Autobedrijf Zandvoort 

Het APK keurstation 

APK KEURING 

Alle merken vanaf € 29,- 
vraag naar de voorwaarden 

Bij grote beurt gratis In «iwtnofivmn*««H 
Tm DffaSïi 4£Sü www.autobadrlif undvoorL ril 
I Jef & Henk 

wjöil Bluijs 

ÈlucmMcrkuf^ït f 

^ Volop lente? 

HaltcjJtriiiït 6$ zWvoort teL OV}-^J 120 éO 
Speeiaiist voor al w bloemwerKen. ZANDKORRELS INVULBON Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel Particuliere zandkorrel €7,50 
Met ZandvoortPas €5,- 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven 
de €500,- 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excimw) 
Met ZandvoortPas €10,- 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zand korrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 
Tevens door u in te vullen: 

Uw (bed rijfs)naa m 

Uw Zandvoortpas nr. 

Telefoon ZANDKORRELS Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54264259 

Vooral uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaam heden 

www.arnoldnijkamp.nl 

Kabel-internet/adsl 

installateur helpt bij alle 

PC-PROBLEMEN. Advies en 

aanleg (draadloos) netwerk. 

Ook avonden/weekend. 

Rep-it, totaal service voor 

computergebruikers. 

023-5719666 of 06-44696001. 

Met garantie en KvK. 

Autobedrijf TradeArd. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl 

Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

2041KL Zandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook 's avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230 

L. Paap 06-51815360 

Aanmeten therapeutische 
elastische kousen, hulp- 
middelen, b races, diabetes 
sokken, verband pantoffels, 

slechtziende artikelen, 
agenda's, webboxen, enz. 

Het Pakhuis, 

een kringloopwinkel 

waarvan alles te koop 

is! Van serviezen en 

glaswerk tot meubels 

en van kleding tot boeken. 

Kennemerweg 6 Zandvoort 

(voormalige TZB kantine) 

De winkel is geopend 

op don-vrij-zat 10-17 uur. 

Info: 06 - 53693409 

Vanaf 1 april nieuwe locatie: 

Corodex Noorderduinweg 48 

Zandvoort. 

Auto kopen of verkopen? 

Een dure reparatie of 

onderhoudsbeurt? 

Het kan altijd goedkoper!! 

Bel Patrickvan Kessel 

06-55383624 of kijk op 
www.autoverkoper.nu Altijd al meer willen 
weten over kunst? 

Drs Liselot de Jong start 

16 maart een nieuwe 

cursus in Take Five aan Zee, 

Zandvoort. 

Info: 06-48443623; 

www.kunstinvorm.nl 

Opzoek 

naar een goede 

en snelle computer? 

Acer E700. Intel Core 2, 

CPU E6400, 213GHz, 

HD 640GB, + externe schijf 

350GB en LG i9"scherm. 

Bel voor meer info: 

023-7852775 

Luister zondagavond 

14 maart om 23.00 uur op 

ZFM-radio naar 

'Het Laatste Uur'. 

Daarin vertelt Jan Boogaard, 
huisarts te Amsterdam 

Osdorp over zijn 

jeugdjaren in Zandvoort 

en de verandering in zijn 

leven. ZFM-radio is op 

106.9 FM of 

www.zfmzandvoort.nl te 

beluisteren. 

Meer info? Mail: 

hetlaatsteuur@live.nl 

Gezocht: 

dames die gezellig 

en sportief bezig zijn 

in teamverband. 

ZSC zoekt handbalsters 

voor het dames 2 team. 

Voor info: 

M. Petter, tel. 5271930 

T.K.: boek'Hoe leer ik 

tekenen en schilderen' 

+tekenblok+potloden. 

Alles nieuw:€ 9,50; 

2 witter rieten kuipstoeltjes 

jaren 50, i.g.st.€i5,-; 

1 paar damesschoenen leder, 

nieuw, mt38, 

instappers zwart € 6,50. 

Tel. 5713509 

Gezocht: 

voor enkele ochtenden 

in de week een goede 

schoonmaakhulp. 

Hotel Anna, 

tel. 5714674 4 4 ^ ^ 4f 4 4$ Qi Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 ♦< ♦»<DOO D €•♦♦♦♦ Verrassend resultaat Kinderkunstlijn Voor de derde keer in successie opende wethouder Gert 
Toonen de unieke Kinderkunstlijn, gemaakt door leerlin- 
gen van de basisscholen (groep 7 en 8) en de brugklas van 
het Wim Gertenbach College. Dit jaar vond de vernissage 
aan de voorkant van het Zandvoorts Museum plaats en 
stonden de kunstwerkjes op vier grote houten rekken ge- 
heimzinnig afgedekt onder een lang doek. 
tekst Nel Kerkman 

De initiatiefnemers van het 
project, beeldende kunste- 
naars Marianne Rebel en 
HillyJansen, startten deschil- 
dersessie dit seizoen in het 
Zandvoorts Museum. Vooraf 
ging Marianne Rebel naar de scholen toe om de leerlingen 
enkeletheorielessen in kunst- 
geschiedenis te geven. Zelf 
zegt ze: "Ik heb mijn roeping 
gemist want wat vind ik dat 
toch leuk." 

Spannend 

In een druilerig regentje stonden zes van de zeven 
basisscholen zenuwachtig 
te wachten op de komst van 
nummer zeven, 'de Oranje 
Nassauschool'. Tenslotte 
stapte Toonen op de 'zeep- 
kist' om de jeugd toe te spre- 
ken. Hij vertelde trots te zijn 
dat er weer zoveel geweldige 
kunstwerken gemaakt zijn. 
Daarbij meldde hij ook dat op 
25 april van 13.00 tot 17.00 uur 
de kunstwerkjes door Pieter 
Joustra worden geveild. De 
opbrengst daarvan komt ten 
goede van OCK Het Spalier 
te Zandvoort. Marianne, Hilly, 
hun twee begeleidsters Emmy 
Stobbelaar en Aaltje Vink, als- 
mede webmaster Rob Bossink 
kregen terecht een daverend 
applaus en een bloemenhulde 
voor hun artistieke inbreng. 

Kunst met een hoofdletter 

Daarna was het de beurt aan 
de Dichter bij Zee, Ada Mol, om 
haar gedicht 'Caleidoscoop' 
voor te dragen. De spanning 
steeg maar eerst kwam er nog een fantastisch optreden van 
leerlinge NieneMichielsen. Zij 
zong a capella een geweldig 
lied en werd meteen lief boe- 
ketje van Toonen en luid ge- 
juich van de medeleerlingen 
beloond. Maar toen was toch 
eindelijk het 'moment suprè- 
me' waar iedereen op stond te 
wachten. Per school mochten 
5 leerlingen het meterslange 
doek weghalen. Op de rekken 
hingen 50 vrolijke kunstwer- 
ken die straks een plaatsje 
krijgen in het Zandvoorts 
Museum. De andere schil- 
derijen hangen en staan bij 
ondernemers in het dorp, 
Nieuw Noord, het VVV kan- 
toor en het Juttersmu-ZEE- 
um. Met een harde klap op 
de Klink sloot dorpsomroeper 
Klaas Koper de kunstzinnige 
vernissage af. De looproute- 
plattegronden van waar nog 
meer kunstwerken te vinden 
zijn, liggen bij bovenstaande 
deelnemers. Meer info is te 
vinden op www.kinderkunst- 
liinzandvoort.nl. Dmitry Baevsky: een grootheid op de saxofoon In een goed bezette zaal van De Krocht was het afgelopen 
zondag de beurt aan saxofonist Dmitry Baevsky om zijn 
kunnen te tonen tijdens Jazz in Zandvoort. Het publiek 
werd niet teleurgesteld door dit Russische talent; hij be- 
speelde de altsax als geen ander. 
door Lienke Brugman 

Als je al op 15-jarige leef- 
tijd toegelaten wordt op 
het Conservatorium van St. 
Petersburg,dan moetje bijna 
een wonderkind zijn. De in- 
middels 34-jarige Dmitry is 
een grootheid in het bespe- 
len van zo een prachtig mu- ziekinstrument. Schijnbaar 
moeiteloos betoverde hij 
zondagmiddag de jazz lief- 
hebbers in De Krocht. 

Na een muzikaal intro van 
hettrioJohan Clement speel- 
de Baevsky het nummer'Out 
of Nowhere' met een gemak 
alsof het spelen van zo een complex instrument eenvou- 
dig is! Pianist Johan Clement 
volgde de saxofonist in zijn 
snelle spel en kreeg regel- 
matig een goedkeurend 
knikje van Baevsky. Helaas 
was Frits Landesbergen ver- 
hinderd om de drums te be- 
spelen maarJoostvan Schaik 
was een uitstekende invaller. 
"Een van de beste drummers 
van Nederland", aldus Eric 
Timmermans die zoals altijd 
weer excelleerde op de con- 
trabas. Na de mooie ballade 
'Everything Happens to Me' 
volgde het zeer bekende mu- 
ziekstuk 'Broadway'. 

In de pauze bekendeTimmer- 
mansdat hij zelden heeft ge- 
speeld meteen muzikantdie 
zo een speciale intentie aan 
de muziek weet te geven:"Hij 
is de allergrootste. We zullen 
nog veel van hem horen." Na 
een korte pauze (Baevsky had 
weer een optreden in Parijs) met onder andere nummers 
als 'How Deep is the Ocean', 
'Perdido'van Duke Ellington 
en 'Body and Soul' werd het 
alweer tijd voor het laatste 
nummer. 

Timmermans benadrukteom, 
via mond op mond reclame, 
meer bekendheid te geven 
aan dezejazzconcerten in De 
Krocht. "Met 120 tot 150 man 
hebben we een goed bezette 
zaal en kunnen we doorgaan 
met deze optredens. Hoewel 
voor het seizoen 2010-2011 al 
vast staat dat we weer kun- 
nen gaan optreden." Deze 
mededeling werd met luid 
applaus begroet. 

11 april is het volgende jazz- 
concert waarbij de Belgische 
Bart Platteau met zijn dwars- 
fluit zal laten horen wat er 
mogelijk is op dit instrument. 
Meer informatie vindt u op 
www.jazzinzandvoort.nl. De Wurf op de planken 

De Zandvoortse folklorevereniging De Wurf geeft op zater- 
dagavond 20 maart aanstaande weer haar jaarlijkse toneel- 
uitvoering in De Krocht. De uitvoering begint om 20.00 uur. 
Dit jaar spelen ze het toneelstuk 'Het aanzoek van Jacob aan 
Annemarie'van de hand van mevr. B. Jongsma -Schuiten. Het stuk speelt zich af om- 
streeks 1910. Een vissersvrouw 
is al enkele jaren weduwe en 
komt regelmatig in Overveen 
en Haarlem met vis en 'gar- 
nael'aan dedeur.Daarwoont 
een aardig ventje die wel wat 
in haar ziet. Hoe dit verder 
gaat? U moet maar gaan kij- 
ken hoe dit afloopt met alle 
verwikkelingen eromheen. In 
de pauze wordt,zoalstedoen 
gebruikelijk bij De Wurf, weer 
een Zandvoortse pop in origi- 
nele klederdracht verloot, ge- 
maakt door Mieke Hollander, 
en mooietekeningen van oud 
Zandvoortse tafereeltjes, ge- maakt door Rie Molenaar. 
De avond wordt afgesloten 
met, zoals dat zo mooi heet, 
'bal na'. 

Kaarten a € 8 per stuk zijn 
verkrijgbaar bij de familie 
Veldwisch, Dorpsplein 9, 
tel. 5716487, en bij Mieke 
Hollander, Constantijn 
Huygensstraat 15. Indien 
voorradig zijn de kaarten op 
de avond van de uitvoering 
ook nog verkrijgbaar aan de 
deur van de zaal. Op de web- 
site www.dewurf.nl kunt u 
onder 'nieuws' dit alles nog 
eens nalezen. Eva Scholten 
in Oomstee Jazz 

Morgen, vrijdag 12 maart, zal een groot Nederlands talent 
opjazzgebied een concert verzorgen in café Oomstee. Zan- 
geres Eva Scholten, die komende zomer aan het Amster- 
damse Conservatorium hoopt af te studeren, zal samen 
met trompet grootheid Joep van Rhijn, basvirtuoos Tom 
Kwakermaat en drummer AAenno Veenendaal u laten ho- 
ren waar zij toe in staat is. 
Eva Scholten heeft al een 
hele staat van dienst achter 
de rug en is allang geen on- 
bekende meer in de wereld 
van de jazz- maar ook in de 
popmuziek. Zo heeft zij on- 
der andere les gehad van Gé 
Titulaer, Elise Galanaen Silvy 
Lane. Haar vader, gitarist 
Evert Scholten, heeft haar de goede kant opgestuurd en 
begeleidt haar regelmatig, 
waarbij Zuid-Amerikaanse 
invloeden, in de trend van de 
grote Astrud Gilberto, duide- 
lijk waarneembaar zijn. 

Het concert in café Oomstee 
begint vrijdag om 21.00 uur 
en is gratis toegankelijk. £> Voor alle ZandvoortPashouders de aan 
vl-hj-p:* --n-r.l.%llj- - !■■■ i*.n - Hele maand maart voor Pashouders: 

Varkensfilet lapjes 
4 stuks 5 euro 

kijk ook eens op onze website: 
www.slagerijhorneman.nl ffiTROMP Kom proeven! 

SmaaO Gouds natuurgerijpte 
Noord-Hollandse oude kaas 
■;oo eram nu slechts € ■;; € 25 KORTING bij Iwufckig vm «w ™h#ntJo! 

Lh-j%#g naar (k- v04^4Jfl*l*ri 

■üi-üni Krüthl 21 -D2J-£71Z5&0 

J3J rwftn» rl^EDfi vu rt_ nl 

'^toerkoop.n Hartelijk welkom in het www.wapenvanzandvoort.nl 

Gasthuisplein 10 

2042JMZandvoort 

Tel.: 023-8223780 

Maandag en dinsdag gesloten I Pashouders 
! 10% korting 
op onze 
nieuwe 
lente- 
menukaart. Nieuwe collectie 
Riverdale is binnen 

Pashouders 5% korting 
Medina Woninginrichters 

Aanbieding voor de maand maart: Laminaat - met 
10 jaar garantie - € 13,95 per m 2 inclusief ondervloer 

▼ (Vouw) gordijnen ▼ Tapijt 

▼ Vitrages ▼ Vinyl 

▼ Luxaflex ▼ Laminaat 
^ Zonwering ^ Parket www. medina- woninginrichting, nl 
023-531 78 40 
Haltestraat 56 
2042 LP Zandvoort Bestel nu de ZandvoortPas 2010 

Achternaam + voorletter(s) 

BetreftiO Nieuwe ZandvoortPas (e 7,50) 

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr 

Woonadres+huisnr 

Postcode Telefoon (Handtekening). Betaling CONTANT 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres. 
Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en 
met 31 december 2010. 

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
bij u thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen. 
TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
Officiële Pasfoto's 
een 2e set 

"Leuk Lachende" 
Pasfoto's 

vin ÖffMÜtf* p*r»Qfi 
Vtitffl 

Halve prijs! Ukip KncK 50 - ^dnrt ' TW Ü#l fTSHH 
m»f nfrq 1*1 t ^i pipj nmJ fcJ* IV 

www-Föhm enn ogor I Dr.nl Mariene Sjerps 
INTERNET 

\¥i* hh m é* I i-iMH-f. 1 17 p* 11 ! ■ i nli' rn i-i 
[ih |I*H h^S 17 

1 "' i^ijf thtj, 1'f ■ uw h it u n e *rtb«l lü 
K °sterstraat l 3a 
2 n 042 ^Zan dvoorf 
023 573 30 66 °P vertoon von biedingen van deze week ?ANDVO -■-■■***■, Koene t_ l ca n , : ng Scrv\ cc ***** 
10% korting op schoonmaakartikelen 
Voor al uw schoonmaakwerk! info@koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 | 
! 
Dealer van Rivièra Maison, Colorique, 
Braxton, Koéka, Bam Bam, Z8 & Beebielove. ashouders 10% korting! Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f. 

Addie Ottho & Zn 

OTTnn Potgieterstraat 4 

™1 20 41 PCZandvoort 

Telefoon 023 -5717 287 
Mobiel 06-5577 8563 
Mobiel 06-1887 6726 ZandvoortPas houders 10% korting 
Voor Pashouders 

10% KORTING 
OP TOTAALPRIJS! ZARAS Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort 
023-5716631 - www.zaras.nl Café-restaurant Wapen van Zandvoort: op en top Zandvoort Als vaste klant is Klaas Koper regelmatig te 
vinden in het Wapen van Zandvoort. "Eén keer 
in de maand ben ik hier om met het levens- 
liederenkoor 'Hoort zegt het voort' te zingen. 
Verder kom ik hier ook geregeld om met ieder- 
een even een babbeltje te maken. Naast een 
prima restaurant, is het een gezellige café. Een 
social ontmoetingspunt, waar iedereen elkaar 
kent", vertelt hij enthousiast. Allereerst geeft de Zandvoorter van het 
Jaar 2009 aan heel blij te zijn met de 
huidige eigenaar: "Bart Schuitenmaker 
heeft het café nieuw leven in geblazen. 
Hij is een hele rustige, kalme eigenaar, 
maar met een optimale beleving. Hij 
heeft hart voor zijn klanten, toont ini- 
tiatief en speelt goed in op de wensen 
van de gasten. Het eten is uitstekend, 
het personeel vriendelijk en de sfeer al- 
tijd goed. Het Wapen van Zandvoort is 
het op één na oudste café van het dorp. 
Het ademt nog steeds de authentieke 
Zandvoortse sfeer uit. Ik kan me nog her- 
inneren dat er heel vroeger een laagje 
zand op de vloer lag. Door de wrijving 
schuurde het zand het hout schoon. Dat 
is natuurlijk niet meer zo, maar de ty- 
pische Zandvoortse sfeer is behouden." 
ZandvoortPas 

Over de ZandvoortPas is Klaas erg te 
spreken. "De ZandvoortPas heb ik al 
vanaf het begin. De aanschafprijs heb 
je er echt zo uit. Ik raad het iedereen 
aan. Als ik bij het Wapen van Zandvoort bijvoorbeeld € 30 besteed heb, dan 
krijg ik met de pas 10% korting. Op 
jaarbasis bespaar ik al snel €36 Ja, zo 
is het toch? Bij Autobed rijf Zandvoort 
laat ik mijn APK keuring doen. Met de 
pas scheelt het me € 10. Bij Zaras de 
Griek krijg ik 10% korting, bij Mollie 
& Co een heerlijke Sticky toffee cake 
van € 5 voor € 3,50 en bij Harocamo, 
bij het seniorenmenu, een gratis 
ijsje. Ga zo maar door. Er zijn nog zat 
van die voorbeelden. Bij elkaar opge- 
teld bespaar ik op jaarbasis met de 
ZandvoortPas al snel tussen de € 90 
en €100. En dan schat ik het bedrag 
nog laag in. Het is zonde om die kor- 
tingen te laten lopen. De pas kostje 
de eerste keer € 7,50 en daarna € 5. 
Dus, wat heb je te verliezen? Ik vind 
het een goed initiatief, want met de pas steun ik tegelijkertijd ook 
de Zandvoortse ondernemers. Dus, 
bij deze roep ik iedereen op om de 
ZandvoortPas aan te schaffen en 
gezellig naar het Wapen te komen!" 

ZandvoortPas aanbieding 

Het Wapen van Zandvoort biedt alle 
Zandvoorters met een ZandvoortPas 
10% korting. Op vertoon van uw pas 
kunt u op woensdag en donderdag 
gebruik maken van de dagschotel 
actie 4 voor 2. 

Het Wapen van Zandvoort, Gast- 
huisplein 10. Tel. 8223780. Woensdag 
tot zondag geopend van 12.30 tot 
01.00 uur, keuken tot 22.00 uur. 
Meer informatie via www.wapen- 
vanzandvoort.nl. Lijst van deelnemende bedrijven 

(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat 
Bruna Balkenende - Grote Krocht 
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht 
Kaashuis Tromp - Grote Krocht 
Slagerij Horneman - Grote Krocht 
Slagerij Vreeburg - Haltestraat 

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort ■ Burg. v. Alphenstraat 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht 
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl 
Piony's Haarwinkel - Kosterstraat 
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat 
Bibi for Shoes - Kerkstraat 
Blitzkickers - Haltestraat 61A 
Graveer een keer - 023-888 7758 
Sea Optiek - Haltestraat 

Wonen en onderhoud: 

Avenue Living & Giving - Kerkstraat 
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat 
Koene Cleaning Service - 06 1432444 
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Mariene Sjerps Internet - 06 18868837 
Versteege's IJzerhandel - Pa kve ld straat 

Horeca: 

Harocamo ■ Kerkstraat 

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr$ 
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat GOTOflC -10 030 Ui 

m Hl dB bTWfWV UfQQHttH VGÖÏ ftiMH» 

Rèrno P* Bjé* AttltamnvA tel 

HMÏLC ZANQTOORT 
T 1323-571*195 NU TE KOOP 
'FriraVlilk-jii ï 1 

GEi)pmpTi( wrmg Ut IflCft m*l 

lcara^tansInliE vmyevet Pam3 

Genene pand 11 in xaftr oaedd ata.T! 

Tottta gpparvlakla gttuawr 2J4 m* 
'S^ABnvi Tünt* 

-ViiflÉfpIng. Mm' 
Garage 18 n* a 
Op ttfl fregflne gnond au *i n« 

«csulitrnun ii nuKl wncnruncEM 
lEï-rï iD-pS^Ljitirn her veAügen 

vin «wn A^nsftn m^rwd 

:--t ' zaak urrictw- erf 

prflhiyuunilE 1 'gt^i dtrtmllflfiddl 

Cu- j^Dn-la-'l^ui idUd»Dpf>gfln zyi 
id rtmur*n jöthJ* ovtflnM ei 
vpnri nrw-rnri -privji^ 
■Pand t* ItLBna in {jotm£ jId 

Jtanlew 

Sgytinw v*F*tffei *i 3 S^mini 
nwri 1rap nui da iiiilifjina, an 
oranmnd un dfe feiAna 
ar.hlwtjin op hffl «majan 
Endhimaf incf Ldms4, fjpwJ hl 4fi 

aasraW 

RcyiWifijjrwió ^r.liHb mei 

Inapperinuli grala woorltirmK 

achlfkonHir V-enziefJir^g 3 gmla 
bncn. MCfcOTHr mol b*fl luie! 
«n <i**fl*W rirfir ItrfH «p luil 
jylilon üjrage gB»ch« ypgf 1 
iiuId on i"iji n*i e> büff fHj- I OOMSTEE 

t 

J Scholten 
A Quintet 
Café Oomstee 

Urïjdag 12 maart:: aanvang 21:00 uur. Jmp var* Rbyn - trompvl 
Ncjk v^n tfflji B-o* - flJjiflp. 
Torn K'.'d ükornn at c ar, !fab j j 
Mf-nn-D Vocmindaal ■ d'-L-rps 

Crarü ffnfr-w! 
Tbr? Aftos&n - Z&Q&trBQ* 62 - Zafttivoort - 023 3 7 3" fl 7 ^ 7 - hww.m^sVw. mr 
DORSMAN 

ASSURANTIËN Inboedelverzekering 

Snel en goed geregeld 

DORSMAN.NL OF 023-5714534 Sissy's SaCon J-Cair design 


Sissy van Le Salon Amsterdam is nu 
werkzaam op haar eigen locatie in Zandvoort. 

Sissy heeft 34 jaar werkervaring en is gespecialiseerd in 
knippen en verven, zowel dames als heren. 

I Cike to wefcame you in my new saCónü 
Adres: 
Hogeweg 27 
2042 GD Zandvoort 
Tel : 023-5716969 
Mob : 06-55543820 Openingstijden: 

Dinsdag gesloten. 

Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 

ZONDAG en maandag van 11.00 tot 19.00 uur Nieuw Unicum groeit! Nieuwsgierig? 
Kom naar onze 

OPEN DAG 
op zaterdag 20 maart van 1 1.00-1 6.00 uur 

Sluit aan bij de uitgebreide rondleiding en bezoek 
de informatiemarkt over o.a. vrijwilligers- 
werk en overwerken en leren in 
de zorg. _^^^^^ W^ x an*c^ 
ntants kuil 
G. Huppalach Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur 

belastingaangiften / fiscale adviezen • administraties / boekhoudingen 
jaarrekeningen • accountantscontrole / management ondersteuning TWbcc^stTnat 18 ■ 2043 GM Zindywrt -TW S7I W« 

Fax 5731 191 * aceounurmkaniDorijïJIiu ppelichQien.nl 
www.hupeelsthocert.nl 
Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13 o, 

1. J *^1_*1. Dorpsgenoten 
tekst en foto Nel Kerkman IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Teris van Beek De heer M.M. van Beek (Teris) is 95 jaar en woont ondanks 
zijn slechte gezichtsvermogen met hulp van zijn trouwe 
mantelzorgster Ali de Vries nog zelfstandig thuis. Iemand 
met zo'n hoge leeftijd heeft veel meegemaakt, dat blijkt 
uit de verhalen die zijn opgeslagen in een dikke ordner. taak als tandarts in het kamp te vervullen. Vervolgens ver- 
bleef hij nogeensanderhalfjaar in Neu-Brandenburgin Oost 
Duitsland voordat hij uiteindelijk door de Russen werd bevrijd. 
Na de oorlog rondde hij in Utrecht alsnog zijn studie tandarts 
succesvol af. Daarna had hij als kapiteinvlieger bij vliegbasis 
Langham (East Angelia) nog 2 jaar een tandartsenpraktijk. Hoewel Van Beek nooit een Koninklijke Onderscheiding heeft 
Op 5 juni 1914 werd in een doktergezin in Bodegraven de ontvangen, kreeg hij op 20 november 2003 de krijgsgevangen- 
derde zoon geboren en ontvangt de mooie naam: Mattheus medaille'ComitasGentium'van de Bond van Wapenbroeders. 
Marinus. De naam van Mattheus wordt al snel veranderd in 
Teris. Na de lagere school en het gymnasium studeert Van 
Beek in de jaren '30 voor tandarts. Na twee jaar onderbreekt 
hij zijn studie, meldt zich vrijwillig aan voor de militaire dienst 
en behaalt in 1938 zijn vliegbrevet. Daarna vloog 
hij in diverse Fokkers (C-5 en C-10) en is Van 
Beek nog de enige in leven zijnde vlieger 
die met de FK51 (Koolhoven tweedek- 
ker) heeft gevlogen. In 1940 raakte 
Van Beek met zijn verkennings- 
vliegtuig Koolhoven FK51 door de 
mist de weg kwijten maakte een 
noodlanding in Wil marsdonk, een 
plaatsje dicht bij Antwerpen. Hij 
en zijn waarnemer kwamen met 
de schik vrij. Maar de landing 
geeft dusdanige grote problemen 
dat die zelfs op diplomatiek niveau 
moeten worden opgelost. Later pres- 
teerde Van Beek het om precies op zijn 
verjaardag op Soesterberg in zijn 'uppie' 
met een S-4 over de kop te gaan. Ook zijn 
woonplaats Bodegraven deed hij opschrikken 
door laag over de huizen te vliegen en liep met deze ac 
tie een disciplinaire straf op. Zandvoort 

Na de beëindiging van de militaire dienst startte Van Beek 
in 1948 een praktijk in Haarlem. Inmiddels was hij ge- 
trouwd en was vader van een zoon (later werd 
het gezin uitgebreid met nog een zoon en 
een dochter). Van 1948 tot en met 1953 
heeft hij een buitenpraktijk aan de 
Kostverlorenstraat in Zandvoort. 
Tijdens ons gesprek kwam ik bij 
toeval tot de ontdekking dat ik 
als klein meisje in zijn tandarts- 
stoel heb gezeten! In de jaren 
'80 beëindigde hij op 68 jarige 
leeftijd zijn tandartsenpraktijk. 
Zijn interesse in vliegtuigen 
heeft hij nooit verloren. "Diep 
in mijn hart was ik graag vliege- 
nier gebleven maar door toedoen 
van de oorlog is mijn beroepskeus 
gewijzigd", zegt hij. Later vestigde hij 
zich in Zandvoort en na een kortstondig 2e 
huwelijk bleefVan Beek na de scheiding alleen 
achter. Met de goede zorgen van Ali die elke dag (petje 
af) vanuit Heemstede naar Zandvoort komt, ondernemen 
ze nog veel. Zo gaan ze samen een keer per week naar de 
Krijgsgevangenschap sociëteit 'De Vereeniging' Haarlem waarvan hij al 52 jaar lid 

Bij het uitbreken van de 2e WO maakte Van Beek op 10 mei en tevens erelid is. "Daar heb ik met iedereen gezellig contact 
de vernietiging mee van de Waalhaven te Rotterdam. In 1942 want helaas kan ik door mijn beperkte gezichtvermogen 
werden alle onderofficieren en officieren van het voormalig niet meer bridgen of biljarten." Van Beek is bij reünies in de 
Nederlands leger opgepakt en met goederentreinen naar vliegwereld een graaggezienegast en had onlangs nog een 
Duitsland afgevoerd. Daar werd Van Beek na 4 maanden interview voor het tijdschrift 'De Vliegende Hollander'. Met 
met vele anderen van Nürnberg naar het kamp Stanislau in hulp van Ali vindt Van Beek het leven nog steeds de moeite 
de Oekraïne vervoerd, waar hij als krijgsgevangene ander- waard. Hij luistert veel naar de radio en is daardoor goed 
halfjaar zou verblijven. "De reis met de goederentrein was op de hoogte wat er allemaal in de wereld zich afspeelt. Via 
mensonterend. De rit duurde zonder sanitaire voorziening 6 ingesproken boeken, die hij elke week op Cd's toegestuurd 
dagen en 6 nachten, circa 137 uren in het geheel. Je mocht de krijgt, wordt er veel gelezen. Daarbij is hij (nog steeds) op 
trein niet verlaten en je kreeg per dag een droge boterham, en top een gentleman want mijn ex-tandarts helpt mij zeer 
Het reisdoel werd niet bekend gemaakt." Hoewel Van Beek galant in mijn jas. Wat lijkt het me geweldig om zo oud te 
geen gediplomeerde tandarts was, werd hij gedwongen zijn mogen worden. Daar teken ik graag voor! 
r ?ris van Beek Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 COLUMN POLTIEK In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaf gast- 
columnist Hans Botman zijn mening over de plaatselijke 
politieke campagnes. Nu de zetels zijn verdeeld en de co- 
alitieonderhandelingen in volle vaart en 'achter gesloten 
deuren' gaande zijn, geeft hij nog eenmaal zijn mening over 
de verkiezingen in Zandvoort. Helft mag legaal zeuren Zandvoort zat met een op- 
komstpercentage van net 
boven de vijftig procent 
bij de gemeenteraadsver- 
kiezingen behoorlijkonder 
het landelijk gemiddelde. 
Dat mogen de lokale poli- 
tici zich aan rekenen. Wie de 
laatste raadsvergadering 
volgde zal de lust om te 
gaan stemmen volledigzijn 
vergaan. De andere helft 
van Zandvoort, die de ko- 
mende vier jaar legaal mag 
zeuren, gaf de collegepar- 
tijen VVD, Ouderenpartij 
en PvdA een gevoelige klap 
om de oren. De drie partij- 
en die het voor het zeggen 
hadden verzamelden vier 
jaar geleden ruim duizend 
stemmen meer. 

Zelfs de VVD, de grootste 
partij, wist slechts door 
een restzetel de vijf ze- 
tels te handhaven. En de 
PvdA had eigenlijk niet 
eens genoeg stemmen 
voor een tweede plek in de 
raad. Voor wethouder Gert 
Toonen, die zijn zaakjes de 
afgelopen raadsperiode 
goed op orde had, kwam de 
klap hard aan. Vol ongeloof 
staarde hij tijdens de uit- 
slagenavond in de Krocht 
naar de eerste uitslagen 
die binnendruppelden. 

Blijft over de ouderenpar- 
tij, OPZ. Zij verloren ook 
behoorlijk en slaagden er 
in de dagen voor de ver- 
kiezingen het bloed onder de nagels van coalitiege- 
noot VVD te halen. In een 
pamflet, verspreid door 
het Bewoners platform 
Leefbare Kust (BLK), werd 
de VVD als onbetrouw- 
baar omschreven als het 
ging om festiviteiten op 
het strand. Stem niet op de 
VVD of het CDA, zo luidde 
de boodschap. 
De BLK lijkt veel opeen on- 
dergrondse verzetsgroep, 
want er is alleen bekend 
dat OPZ'er Bruno Bouberg 
Wilson daaraan is geli- 
eerd. De VVD noemde het 
laf. De liefde tussen de 
coalitiegenoten bekoelde 
met het uur. Zoals het er 
nu naar uitziet is de rol 
van OPZ, de tweede partij 
in Zandvoort, voorlopig 
uitgespeeld. Alles wijst in 
de richtingvan een vrijage 
tussen VVD, wederom de 
PvdA en het CDA. Voor de 
zekerheid komt D66 daar 
nog bij, zodat er een paar- 
se lente lijkt te onstaan in 
Zandvoort. 

Zij moeten het dan in de 
komende vier jaar gaan 
waarmaken. Benieuwd 
wat er verder met de 
Midden boulevard gaat 
gebeuren. En komt dan 
toch dat museum voor ge- 
luidsdragers,zoals het CDA 
graagwil,erdan ein- 
delijk? Ze zien hope- 
lijk op tijd in dat daar 
ook geen drommen 
toeristen voor in de 
rij zullen staan. E 

O 

co X Afhaalpunten Voor structurele bezorgklachten: ZVO-verspreiders, 
tel. 06-1139 1478 ofwww.zvo-verspreiders.nl De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid. Mocht het onverhoopt een keer 
gebeuren dat u de krant niet heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht: • Centrale balie Gemeente Zandvoort 

• Bruna Balkenende (Grote Krocht) 

• Greeven Makelaardij (Oranje buitenhuisje) Pluspunt Noord (Flemingstraat) 
Shell Duinzicht 
(pompstation Dr. Gerkestraat) £> pluspunt Locatie Noord 
Wijksteunpunt 
Zandvoort Noord Webijnsorga"' r* 
voorzal Flemingstraat 55 
2041 VW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 Di gitale Fotobewerking 

Donderdag 20:00 - 22:00 uur 
25 maart- 29 april 

Website bouwen en onderhouden 

Woensdag 20:00 - 22:00 uur 
24 maart - 28 april 

Zelf Kleding maken 

Dinsdag 9 maart 20:00 - 22:00 uur. 

Pilates 

Zaterdag I 1:00- 12:00 uur 

Zwangerschapsyog a 

Donderdag 1 9:30 - 2 1 :00 uur 
I april - 10 juni 

Koeking 4 kids» voor kinderen van 7 tot 1 2 jaar. 

Donderdag 1 5:30 - 1 7:45 uur (6 bijeenkomsten) 

1 I maart - 1 5 april & 20 mei - 24 juni 

1001 Dingen club 

Elke woensdagmiddag van 13:30- 15:00 uur 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Bijdrage: € 2,- 

Senioren Computercursussen 

Beginners snuffelcursus 
Dinsdag 10:00- I 1:30 uur 
30 maart- 13 april (3 lessen) 

Basiscursus 

Donderdag 10:00- I 1:30 uur 
1 8 maart - 22 april ( 6 lessen) 

Dansmiddag voor senioren 

Elke Iste vrijdag van de maand 14.00-16.00 uur 

2 april Bijdrage: € 3 per keer inclusief consumptie. 

OOK Samen is een dagbestedingsproject voor 
ouderen die behoefte hebben aan contact met anderen. 
Elke donderdag. 

Alzheimer café Zandvoort 

Elke I ste woensdag van de maand.Vanaf 1 9:00 - 2 1 :30 uur. 

Spreekuren Steunpunt OOK Zandvoort: 

Medial: Bloedafname maandag en donderdag 8. 15 - I 1.00 uur 
Loket Zandvoort informatie en advies over voorzieningen, 
instellingen en regelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Elke donderdag van 09.00 - I 1 .00 uur 

De Wijkmeester van de Key. U kunt een wijkmeester raad- 
plegen in de spreekkamer, elke dinsdag van 1 5.00 tot 1 6.00 uur 
De wijkagent op de even weken: Dinsdag 1 5.00- 1 6.30 uur 
op de oneven weken: Dinsdag 1 9.00-20.30 uur 
Sociaal Raadslieden Kontext: 
elke vrijdag inloopspreekuur 9:00-10:30 uur. 

Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl 
1 [ Filmprogramma 

11 t/m 1 7 Maart 

Zo/Zo/Wo 

Prins eS 
. KIKKER 

Dagelijks 16.00 
Do.T/mDi. 19.00 

AL IC E 

WONDERLAND 

Johnny Depp 

Do/WMa/Di. 13.30 
Dogelijks21,30 

Millennium 2 I© wichel Nyqvï-j1 21 Maart ennium 1 
ennium 2 
ennium 3 MILLENNIUM 
MARATHON 

Drie Millonniumfilms 
kijken en £en diner 

bij CafE Neuf 

voor slechts 
32.50 euro 

Filmclub Si*um v*m &tft€m\ 

Woensdag 19.30 

MICMACS a Tire- Larigot 

Regis: Jcün-PieffG Jeunot 
met: Qgny ÜOQ-n 
Andne DussoH&f Circus Zandvoort 

Gasthuisplefn 5 

'042 JM, Zandvoort 

Tel: 023-5718686 

www.circuszandvoort.nl 


Millennium 2: 
De vrouw die met vuur speelde 

Aan het einde van Millennium 

1 - Mannen die vrouwen ha- 
ten gingen beide hoofdper- 
sonages hun eigen weg. De 
gerehabiliteerde journalist 
Mikael Blomkvist zette op- 
nieuw zijn schouders onder 
zijn maandblad Millennium, 
terwijl hacker-punkster 
Lisbeth Salander in het bui- 
tenland uit de handen van 
haar vijanden probeerde 
te blijven. In Millennium 

2 - De vrouw die met vuur 
speelde keert ze terug naar Zweden, waar ze 

door een handigheidje van de mensen die haarvel willen een 
dubbele moord in de schoenen geschoven krijgt. Vluchten is de 
enige oplossing en ondertussen moet ze proberen om de ware 
schuldigen te ontmaskeren. Ook Blomkvist,die ervan overtuigd 
is dat Salander onschuldig is, probeert dat. MOTORRIJSCHOOL GOEDE 

mmmmmms mm ? 

• In Zandvoort opstappen. 

• 's morgens beginnen - 
's middags geslaagd. 

• Les op scooters van de rijschool. 

• Informeer naar de super lage prijs. 

023 5714420 www.goede-rijschool.nl RTV N-H 

IÏAmn+TV N()CRI]-HOLLANi: RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland 
is bovendien de officiële rampenzender van de 
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl <a, Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 Dreamcatchers Pascal van Uzendoom Van straatvrees tot podiumbeest 

De 28-jarige Pascal van Uzendoom werkt in zijn vrije uren als manager bij ON-AIR Events, een 
Zandvoorts bedrijf dat zich bezighoudt met alle vormen van entertainment. Daarnaast staat 
hij regelmatig als DJ MetPassie achter de draaitafel of als presentator en zanger op het po- 
dium. Dit alles is een groot contrast gezien zijn verleden. "Ik had straatvrees, als je dat hebt 
kan je al snel geïsoleerd raken. Mijn grootste angst was om voor de rest van mijn leven alleen 
te blijven" vertelt hij openhartig. Na intensieve begeleiding lukte het Pascal om 
de draad op te pakken. "Gelukkig, heb ik nu 
geen last meer van straatvrees. Ik was toen 16 
jaar en net van de Mavo af. Het was een moei- 
lijke periode, maar ik ben blij dat ik doorgezet 
heb. Er ging een wereld voor me open. Ik zag 
weer mogelijkheden en kansen. Daarom be- 
sloot ikom de MTRO opleiding voortoerisme 
te gaan doen", aldus Pascal. Voor zijn studie 
moest hij één dag per week naar school en 
deed hij praktijkervaring op bij bungalowpark Weerten bergen. "Het was leerzaam en leuk. 
De collega's waren allemaal heel erg aardig. 
Mijn zelfvertrouwen groeide met de dag. Al 
snel kon ik aan de slag op de afdeling Media 
en Entertainment. Eindelijk had ik mijn plek 
gevonden", vat Pascal kort samen. 

Zo kroop hij onder andere zeven jaar lang in 
de huid van de populaire bungalowclown Billy. 
Pascal vertelt:"Als clown Billy maakte ik ieder- 
een aan het lachen. Ik vond dat super. Het gaf me een goed gevoel. Vanaf dat moment wist 
ik waar mijn kracht lag: mensen entertainen. 
Of het nu is als DJ, presentator of zanger, het 
maakt niet uit. Ik houd van het podium. Als ik 
niet van mijn straatvrees wasafgekomen, dan 
was mijn leven heel anders gelopen. Ik ben blij 
met waar ik nu ben en met wie ik ben. Voor 
in de toekomst hoop ik dat we met ON-AIR 
Events mooie projecten gaan doen. Veder wil 
ikzelf ook meergaan optreden en daarnaast 
muzikaal talent ontdekken en begeleiden." Ben jl j al hlp-tlp Bijzondere bedrijfsuitjes doorga No itee 

bij Jan Soldaat! 

Het voorjaar zit er weer aan te komen... Langzamerhand komt 't zonnetje om een 
hoekje kijken en kunnen we de zonnebrillen weer uit de kast pakken. Tijd om iets 
leuks te ondernemen! Terwijl we vorige maand nog met witte koppen triest uit 
het raam staarden vanachter ons bureau, kunnen inmiddels de bedrijfsuitjes weer 
geboekt worden... Ben je ook zo klaar met de standaard bowlingbaan, het etentje 
in dat hippe, luxe restaurant of de bbq op het dakterras? Kies dan dit jaar eens 
voor iets anders! Trekje legerkisten uit de kast en maak kennis met: Jan Soldaat! In een klein kantoortje in de 
Waarderpolder, ook wel het 
hoofdkwartier, werkt het 
team van Jan Soldaat dage- 
lijks aan de voorbereidingen 
van verschillende bedrijfs- 
uitjes. Sleutelen en rondrijden 
in legervoertuigen begon voor 
Gerard de Jong (32) en Olivier 
van derVooren (30) als hobby. 
Uiteindelijk hebben de man- 
nen besloten alles opzij te 
zetten en zich volledig over 
te geven aan de wereld van 
de missies in authentieke mi- 
litaire voertuigen. Inmiddels 
beschikken zij over een legio 
aan Amerikaanse, Duitse en 
Nederlandse legerattributen. Jan Soldaat biedt bedrijfseve- 
nementen voor groepen op elk 
formaat. Zo kun je een echte 
legertruck besturen tijdens een 
dag -of nachtrally, terwijl je 
collega's jou de juiste weg ver- 
tellen met behulp van GPS en 
punten proberen te verdienen 
met lastige vraagstukken. Ook 
zijn er missies waarbij je geza- 
menlijk een vlot moet bouwen 
of op het Alkmaardermeer en 
het Uitgeestermeer tegen el- 
kaar strijd tijdens een Regatta 
(zeilrace). Alle missies worden 
uitgevoerd in prachtige gebie- 
den, zoals: de Veluwe en een fort 
dat behoort tot de Stelling van 
Amsterdam. Voor een wel heel bijzonder bed rijf uitje heb je bij 
Jan Soldaat nu zelfs de moge- 
lijkheid om een luchtverken- 
ningsvlucht te boeken tijdens 
de spannende missie "Op zoek 
naar de Vermiste Generaal". 
Met talloze opties en moge- 
lijkheden moetje gewoon even 
een kijkje nemen op de website: 
www.jansoldaat.nl of bel met 
(023) 574 83 79 voor meer info! 
What's Happening? 

Donderdag 11 maart: 

Wil je graag de Bar Battle teams in actie zien? Vanavond is het de 
beurt aan het team ON-AIR Events in Laurel&Hardy. Bar Battle 
Zandvoort is een competitie waarin twaalf teams strijden om de 
beste resultaten in één van de aangewezen locaties: de Klikspaan, 
Fame of Laurel & Hardy. De teams moeten elk één avond in de rol 
kruipen van de Zandvoortse horecaondernemer. Wie haalt de hoog- 
ste omzet? Wie zorgt voor de meest succesvolle avond? Alles draait 
om samenwerking, teamspirit, orginaliteit en klantvriendelijkheid. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Vrijdag 12 maart: 

Krijg je maar geen genoeg van de jaren 80's & 90's? Dan heb je geluk. 
Vanaf vrijdag 12 maart is er elke vrijdag in Club Home de Jukebox 
avond met uitsluitend 8o's & 90's muziek. Een keer in de maand 
wordt er een disco-bingo gehouden. Wie als eerst de kaart vol 
heeft wint een fles champagne! Locatie: Club Home in Amsterdam. 
Toegang: € 5,- (deur: € 10,-). Tijd: 22.00 tot 04.00 uur. Vrijdag 12 maart: 

De tweede ronde van ON-AIR EVENTSTALENTED in Grand café Danzee. 
Wie wordt de nieuwe solo artiest? De kandidaten zingen twee num- 
mers voor een deskundig jury en het aanwezige publiek. De laatste 
twee voorrondes vinden plaats op vrijdag 19 en 26 maart. De grote 
finale is op 9 april. Pak dan je kans en doe mee aan de ON-AIR EVENTS 
TALENTED.Mailjecontactgegevensnaarpascal@onair-events.nl Tij 
vanaf 21.30 uur ' Vrijdag 12 maart: 

Ladies op gelet! De vierde editie van Ladykillers in Escape Venue is back 
in town! It's glamourtime. Inclusief glanzende designer cocktailjurkjes, 
hoge hakken en veel bling bling.Voor de mannen geldt hetzelfde. Dress 
upasgoodasyoucan! Line-upmet lrwan,BrainS,Carita la Nina,Rishi 
Romero, Deniche en Anthony King. Locatie: Escape, Rembrandtplein in 
Amsterdam. Toegang: €14,- Tijd: 23.00 tot 05.00 uur. 'Dl v COLUMN ZHC! 

Jeetje mina, wat een drukte... 
Volgens mij heb ik het de 
laatste jaren niet meer zo vol 
gezien op de Zandvoortsche 
Hockeyclub. Het 75-jarig be- 
staan brengt dan ook voor 
velen mooie herinneringen 
naar boven. Oude foto's han- 
gen aan de wand om de ge- 
nodigden te laten zien dat ze 
nog steeds tot het hart van 
de club behoren. Hoe oud je 
ook bent, vergeten zullen ze 
je nooit bij ZHC. Ooit speel- 
den hier vele dames- en 
herenteams, liepen er ontel- 
bare kinderen in gele truitjes 
met garnaaltjes en waren 
de scheidsrechters niet aan 
te slepen. Helaas... die tijd is 
voorbij. Maar wat niet meer 
is, kan natuurlijk weer komen! 
Met het nieuwe damesteam 
zijn we in ieder geval al een 
eind op weg. Binnenkort 
gaan we met het damesteam 
zelfs op toernooi. Om eerlijk 
te zijn heb ik die tijd eigen- 
lijk wel een beetje achter me 
gelaten. Grote zuippartijen, 
tentjes opzetten waarin je 
uiteindelijk toch niet gaat 
slapen, 3 dagen niet of half 
douchen, wakker worden ter- 
wijl je niet meer weet hoe je 
daar nu weer beland bent en 
altijd uitkijken waar je loopt, 
aangezien je buurman de 
bbq-worsten van de avond er- 
voor misschien wel voor jouw 
deur heeft terug gebracht op 
aarde. Om het over die grote 
orchies nog maar niet te heb- 
ben. Maar uiteraard deed ik 
daar vroeger nooit aan mee, 
gatsiedarrie, wat een ellende. 
Op ZHC waren de toernooi- 
en altijd het ergst, of eigen- 
lijk het leukst, het is maar 
hoe je het bekijkt natuurlijk. 
Aangezien het team vele be- 
ginnende hockeyers bevat, is 
het enthousiasme voor een 
hockeytoernooi nog groot. En 
omdat ik niet de beroerdste 
ben om in dit enthousiasme 
mee te gaan, sluit ook ik me 
aan bij het hockeytoernooi, 
ditmaal in Geldermalsen. 
Dat ik stiekem al heb zitten 
zoeken naar hotels in de om- 
geving hoeft de rest van het 

team dan ook niet te _ 
co 

weten... -E* £> Zandvoort a la carte or Joop van Nes Zandvoort a la carte is een maandelijkse rubriek van de Zandvoortse 
Courant waarin wij de restaurants die Zandvoort rijk is aan u voor willen 
stellen. Joop van Nes zal aan de hand van zijn indrukken van het etablis- 
sement, gesprekken met de eigenaren, exploitanten ofchef-koks en een 
analyse van de kaart u een beeld geven van dit restaurant. De volgorde 
die uw recensent aanhoudt, is puur willekeurig en niet beïnvloedbaar. Vooges strand 

Een prachtig uitzicht, strakke moderne aankleding, een 
heus homarium (kreeftenbak) en gerechten op de kaart 
om van te watertanden. Nee, we zijn niet in het dorp, we 
zijn bij strandpaviljoen Vooges aan de boulevard Paulus 
Loot, in de zuid derhalve. Het seizoen is weer begonnen en 
dus willen wij u met Vooges kennis laten maken. 
Vooges strand, zoals het paviljoen officieel heet, staat nu voor 
het vijfde jaar op het Zandvoorste strand. Het eerste lustrum 
dus van Vooges dat op de plaats staat waar vroeger Freddy 
& Paul hun paviljoen bestierden. Er is ook in Amsterdam een 
Vooges, dat overigens al tien jaar bestaat, vandaar de toevoe- 
ging strand. Een mooie ruime strandgelegenheid met ruime 
terrassen en een aparte ruimte voor feesten, partijen of semi- 
nars. Opvallend zijn de kleurcombinaties:veel bruin met oranje 
accenten, doen een beetje zestiger jaren aan maar de uitvoering 
is strak en modern te noemen. Lange banken en tafels in het 
centrale deel en in het noord gedeelte van het paviljoen een 
intiemere tafelindeling. 

Bedrijfsleider Edgar Dinkelaar wordt bijna lyrisch als hij vertelt 
over 'zijn' restaurant/strandpaviljoen. "We hebben dit jaar een 
nieuwe chef en die is voortvarend aan de slag gegaan met 
zowel de lunch- als dedinerkaart,die we nog twee keer in het 
seizoen zullen vernieuwen. Hij maakt alles zelf en dus is alles 
ook vers, tot aan de mayonaise aan toe! En dat proefje, reken 
maar", zegt hij enthousiast. Hij vindt het wel spijtig dat 'zijn' 
restaurant niet tot dejaarrond sectie behoort. Wat Vooges wel 
als voordeel heeft, is het grote parkeerterrein dat net achter de 
huizen aan de boulevard ligt. veel van zijn gasten nemen voor 
het seizoen en seizoenskaart en zijn dan veel voordeliger uit. 
Ook is het een sport van Dinkelaar geworden om als eerste 
open te zijn. Het is hem dit jaar opnieuw gelukt. 

Op de lunchkaart staat een aantal interessante broodjes. Wat 
dacht u van de Vooges clubsandwich (€ 8,50) met gerookte 
zalm, rivierkreeftenstaartjes en ei? Of de variatie op de BLT, de 
BLTC? Een ciabattabroodje met bacon, lettuce (sla), tomaat en 
kip voor slechts € 6,50? Maar ook een foccacia met huisge- 
maakte tonijnsalade en kruidensla (€ 6) of de eveneens huis- 
gemaaktegarnalenkroketjevan Hollandse garnalen met brood, 
sla en cressonmayonaise (€8,50) zullen er zeker'infietsen'! 

«a Chef-kok Frank heeft op zowel de lunch- als de dinerkaart 
ruimte overgelaten voor gerechten die spontaan opkomen 
als visleverancier Nico Waasdorp met de vangst van de dag 
komt. "Dat zijn juist de leukste gerechten, daar kan ik mijn 
hele creativiteit in kwijt", zegt hij. Bij de hoofdgerechten op 
de lunchkaart staat naast de vis van de dag en het vlees van 
de dag een vegetarisch gerecht: ravioli gevuld met prei, moz- 
zarella, mascarpone peccorino met kruidensla en truffelsaus 
(€ 18,50). Ja, zo wil ik ook wel vegetariër worden! 

Voorgerechten 

Bij de voorgerechten een aantal gerechten die zeer prikkelend 
werken. Daar staat bijvoorbeeld een terrine van gerookte zalm, 
Hollandse garnalen, peccorino en bieslookdressing (€ 10,50). 
Een perfecte combinatie om het diner mee te beginnen. Wie 
niet echt een visliefhebber is kan bijvoorbeeld kiezen voor 
de gerookte, huisgemaakte pastrami met oude balsamico, 
gemsla, krokant filodeeg en gepofte aubergine (€10,50) of de 
timbaai van rettich,oude Hollandse geitenkaas, gemarineerde 
tomaten. Hierbij komt een salade mesclun met honingdres- 
sing (€10,50). 

Hoofdgerechten 

Uit de hoofdgerechten blijkt de liefde van de chef voor visge- 
rechten, maar interessante vleesgerechten zijn eveneens voor- 
handen. De halve kreeft gevuld met paddenstoelen, paksoy, 
vanille/tomatensaus en geroosterde aardappelen (€23,50) zou 
mijn favoriet zijn. Een goede tweede vind ikdeYellowfintonijn- 
steak (duurzaam gevangen) venkel, garnalen beurre blanc en 
friet (€ 21,50). Een bijzonder gerecht is de Shogayaki steak met 
wilde spinazie, noodles en korianderjus (€ 19,50). Een Japans 
gerecht waarbij je moet oppassen om de vingers er niet bij op 
te eten! Het is voorjaar en daar hoort uiteraard lamsvlees bij. 
De chef snijdt biefstukjes van de lamsbout, die gemarineerd 
worden met knoflook & zeezout. Daar serveert hij dan groene 
groenten, friet en paprika saus bij (€19,50). Een mooi vegeta- 
risch gerecht zijn de Geitenkaassouffleetje met mini trosto- 
maatjes, broccoli en kruidige rode linzensaus (€18,50). Voor wie 
een lekker wokgerecht prevaleert, staat er een Thaise schotel 
met kip, groene curry oosterse groenten en kokos op de kaart 
(€17,50). Daar komt dan die zo lekker geurende Pa ndan rijst bij. 
Dat kinderen ook welkom zijn blijkt uit de drie kindergerecht- 
jes waarbij de spaghetti met tomatensaus en geraspte kaas 
(€ 7,50) zeker in de smaak zal vallen. 

Desserts 

Wat dacht uvan parfait van nougatine met kletskopen portsi- 
roop (€8,5o),chocolade mousse metframbozencoulis (€7,50), 
een vanille-pistache cakeje metyoghurtijs en sinaasappelcom- 
pote(€7)often slotte kaas van de dag met vijgencake, druiven 
en notenbrood? Ik zou niet zo snel een keuze kunnen maken! 
Telt u daarbij op dat er mooie wijnen geschonken worden dan 
is Vooges strand een uitstekende locatie voor een intiem diner! 

Vooges strand, boulevard Paulus Loot ia. Voor reserveringen 
belt u 023-5716959. Meer informatie vindt u opwww.vooges.nl. HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING 

Meeste maartkou 
nu uit de lucht 

Het afgelopen weekeinde verliep overtuigend zonnig, 
maar het was wel koud. In de zon en uit de wind was het 
bijzonder aangenaam en die krachtige maartzon zorgde 
bij sommigen al voor een (voorbarig!) lentegevoel. Opval- 
lend was de intens blauwe kleur van de lucht en vooral op 
zondag was dit goed waarneembaar. We hadden een bijna on- 
overtroffen horizontaal 
zicht aan zee van meer dan 
65 kilometer. De relatieve 
vochtigheid was ook bij- 
zonder laag onder de vleu- 
gels van een 'uitdrogend' 
hogedrukgebied. Op som- 
mige plaatsen in het land 
werd zelfs 30 procent vocht 
opgetekend. In Zandvoort 
en Bentveld kwamen we 
tot ongeveer 40 procent. 
Dat is een waarde die ei- 
genlijk meer past bij eind 
april tot en met half juni. 

Na nog een zonnige woens- 
daggaan wolkenvelden uit 
het noorden en noordwes- 
ten de komende dagen een 
stempel drukken op het 
weerbeeld. De stroming 
krimpt naar noordwest en 
de aanvoer wordt maritie- 
mer (van over zee). Er gaat 
dus meer vocht opgepikt 
worden boven het zee- 
water. Ook wordt het nog 
wat milder met een graad 
of 6-7 overdag en dat is 
helemaal normaal voor de 
periode rond 11 maart. 

De koude vriesnachten 
behoren nu voorlopig ook 
tot het verleden. Vooral 
het zonnige karakter van 
het weer gaat verdwijnen en die wolkenvelden zullen 
dus de boventoon voeren. 
Aan het einde van de week 
neemt de kans op enkele 
maartse buien (met stof- 
hagel) toe. Ook kan er zo 
nu en dan een regenfront 
langszij komen, maar veel 
regen komt er niet aan. 

De wind wakkert ook aan 
en al metal isertotaal nog 
geen sprake van een lente- 
plaatje. In het aanstaande 
weekeinde verandert er 
niet veel. Ook tijdens de 
volgende week blijft het 
vrij wisselvallig met nage- 
noeg normale temperatu- 
ren. De eerste maarthelft 
zal ongetwijfeld zo'n 2-3 
graden te koud worden. 

De stroming moet eerst 
zuid of zuidoost worden 
willen we naar de 15 gra- 
den kunnen stijgen. Dat 
zou best nog even kunnen 
gebeuren gedurendetwee 
dagen in de periode 16-25 
maart, maar waarschijnlijk 
wordt die eventuele vleug 
mildheid al snel gevolgd 
dooreen koude afstraffing. 
Lentewarmte na 20 maart 
? Bel de weerprimeurlijn 
eens op 0900-1234554. 

weerman Mare Putto Do. Vr. Za. Zo. Weer * Temperatu 


ur 
Max 


6 


6 


6 


7 


Min 


2 


2 


1 
Zon 


30% 


20% 


55% 


25% 


Neerslag 


15% 


45% 


30% 


45% 


Wind 


N.3-4 


WNW.4 


NW.4 


WNW.4 seniorenpagina 

Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl 

Inlooppunt bibliotheek 
al 12,5 jaar een succes 
Sinds september 1997 is het inlooppunt voor ouderen al 
een succesformule gebleken. Mimi de Wolf startte voor de 
toenmalige SWOZ (Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort) 
een inlooppunt voor ouderen. In het gemeenschapshuis, 
vlakbij de woensdagse markt. 
Later werd er verhuisd naar 
de gastvrije Zandvoortse 
bibliotheek. En mevrouw 
Rudolphus was een van de 
vrijwilligsters (nu ook nog) 
die zich dat nog goed kan 
herinneren. "We moesten tenminste 15 deelnemers 
hebben, zo werd ons gezegd. 
Maar vanaf de eerste woens- 
dag kwamen er al bijna 50 
mensen op ons koffie-uurtje. 
Want zo was het in principe 
bedoeld. Koffiedrinken met elkaar en de laatste dorps- 
roddels uitwisselen. Sinds 
die start zijn we inmiddels 
zo'n 650 bijeenkomsten 
verder en het ziet er naar 
uit dat we straks, als we 
verhuizen naar de nieuwe 
locatie in het LDC-centrum 
(Louis Davids Carré) zeker 
weer nieuwe mensen zullen 
verwelkomen." Vrijwilligers 
wisselen elkaar wekelijks af 
zodat er bij elke ontmoeting 
genoeg handen zijn om de 
bediening in goede banen 
te leiden. 

Ook de directeur van Plus- 
punt, Albert Rechterschot 
was aanwezig om het 
Inlooppunt geluk te wen- 
sen met de bereikte mijlpaal. 
Met een feestelijk drankje 
werd door de deelnemers 
even stilgestaan bij dit op- 
vallende jubileum. Voor de 
vele ouderen in Zandvoort 
blijkt het inlooppunt een 
vooral gezellig ontmoetings- 
punt te zijn geworden. Plannen van Klink 'onontkoombaar' Als de Tweede Kamer zijn bezuinigingsplannen in de zorg 
niet overneemt, worden komend jaar miljoenen teveel uit- 
gegeven. Dat zegt demissionair minister Ab Klink van VWS 
vandaag in een interview met de Volkskrant. Als de plannen die nu in de 
Kamer liggen worden af- 
gewezen, zal dat leiden tot 
snijden in het basispakket of 
het verhogen van het eigen 
risico. Dat zegt demissionair 
minister Klink. Op de vraag of 
de uitbreiding van vrije prijs- 
vorming ook goedgekeurd 
moet worden, zegt hij: "Ik 
kan me niet voorstellen dat 
dat er nu doorheen komt." 

Klink uit in het interview kri- 
tiek op het standpunt van de 
PvdA tegen marktwerking 
in de zorg. "Bos gooit het nu over de boeg van marktwer- 
king en private investeerders. 
Maar daar gaat het helemaal 
niet om. De vraag is of de 
overheid de tarieven bepaalt, 
of dat ziekenhuizen en ver- 
zekeraars dat zelf doen. De 
PvdA houdt vast aan een ge- 
dateerd systeem. Bij vaste ta- 
rieven wordt eerst onderzoek 
gedaan naarde handelingen 
van specialisten, huisartsen, 
apothekers, noem maar op. 
Dan worden voor duizenden 
handelingen tarieven bere- 
kend, waartegen bijna per 
definitie protest wordt aan- getekend omdat behande- 
laars die te laag vinden. Daar 
gaan soms jaren overheen. 
Je loopt mijlenver achter de 
werkelijkheid aan." 

Crisispakket 

In het interview vertelt Klink 
ook over de weerstand van 
het ministerie van Financiën 
tegen zijn bezuinigingen. "Bij 
het crisispakket van maart 
vorigjaarheb ikeen forse be- 
zuiniging op me genomen, 
op voorwaarde dat ik mijn 
agenda kon uitvoeren. Op 
Financiën gingen de hakken 
steeds dieper in het zand. 
Dat is gelukkig buiten de pu- 
bliciteit gebleven, maar het 
was de afgelopen maanden 
heel heftig." 
Bron:Zorgvisie Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 

Belbus: wanneer en waar? Veel inwoners van Zandvoort en Bentveld maken met eni- 
ge regelmaat gebruik van de Belbus. De Belbus rijdt binnen 
Zandvoort en Bentveld van maandag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de lunchpauze. 
Voor het maken van een afspraak dient men zo ruim mo- 
gelijk (minimaal 1 dag, maximaal 14 dagen) van tevoren 
telefonisch te reserveren. De vaste opstappplaatsen 
zijn om 14.00 uur op: 

- maandag vanaf Huize A.G. 
Bodaan en dan Huis in de 
Duinen; 

- dinsdag vanaf de hal van 
Huis in 't Kostverloren; 
-woensdag vanaf Huize A.G. 
Bodaan en dan Huis in de Duinen; 

- donderdag vanaf Steun- 
punt OOK Zandvoort, Fle- 
mingstraat 55; 

Op vrijdag vertrekt de Belbus 
om 13.30 uur vanaf Huize 
A.G. Bodaan en om 14.00 uur 

vanaf Huis in de Duinen. Op zaterdag vertrekt de Belbus 
om 09.30 uur vanaf Huize 
A.G. Bodaan en dan Huis 
in de Duinen. Voor boven- 
staande vaste tijden hoeft 
vooraf niet gereserveerd te 
worden. 

Een rit met de belbus kost 
€ 0,65, een retourtje € 1,30. 
Voor de avonden van het Ge- 
nootschap Oud Zandvoort, 
een bezoekaan het Alzheimer 
Café (eerste woensdag avond 
van de maand) of Cinema 
Nostalgie (eerste dinsdag- 
middag van de maand) kan 
de Belbus ook gereserveerd 
worden. Tel. 571 7373. Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Met het toenemende aantal senioren komt onder andere 
het probleem van de begeleiding bij meer bewegen om de 
hoek kijken. Alleen als u gediplomeerd bent, mag u senio- 
ren begeleiden tijdens ouderengymnastiek. Onder de noemer van Meer 
Bewegen voor Ouderen 
(MBvO) wordt al vele jaren 
een scala aan bewegingsac- 
tiviteiten georganiseerd voor 
fitte en minder fitte senioren 
die nog zelfstandig wonen. 
MBvO staat voor actieve ont- 
spanning, samen met leef- 
tijdsgenoten en is gericht 
op behoud van zelfstandig- 
heid, gezondheid en conditie. 
Sportservice Noord-Holland 
gaat binnenkort van start met 
een nieuwe cursus die u op- 
leidt tot het behalen van het 
door het ministerie van VWS 
vereiste diploma. wekelijks duizenden enthou- 
siaste bewegers van 65 tot 
ver over de 90 jaar, deel aan 
lessen MBvO-Gymnastiek. Dat 
aantal zal toenemen gezien 
het feit dat het aantal ou- 
deren toeneemt. Bovendien 
zijn de ouderen van nu er 
steeds vaker van overtuigd, 
dat lichamelijk actief zijn 
een steentje bijdraagt aan 
hun gezondheid. De MBvO- 
bewegingsactiviteiten, vinden 
overdag plaats en staan on- 
der leiding van gediplomeer- 
de lesgevers. Zij hebben een 
door het ministerie van VWS 
erkende opleiding gevolgd. In Noord-Holland nemen Deze 90-urige opleiding wordt georganiseerd door 
Sportservice Noord-Holland. 
De Sportservice constateert 
dat er in Noord-Holland een 
tekort aan gediplomeerde 
leiding ontstaat. Daarom 
start er in april weer een 
MBvO-opleiding Gymnastiek. 
Cursusplaats voor Noord- 
Holland is Haarlem. Op za- 
terdag 13 maart wordt in 
Haarlem een informatie bij- 
eenkomst gehouden. Aan 
deze bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden. Vooraf 
aanmelden is echter wel 
noodzakelijk. Aanvragen van 
een informatiefolder en aan- 
melden voor de informatie- 
bijeenkomst kunt u doen bij 
Sportservice Noord-Holland, 
t.a.v. Tineke Kegel, Postbus 
338, 2000 AH Haarlem, via 
tel: 023-5319475 of via e-mail 
naar tkegel@sportservice- 
noordholland.nl. Leeskring zoekt nieuwe leden Leest u graag een boek en wilt u wel eens weten wat an- 
deren van dat boek vinden? Veel mensen vinden het leuk 
om hun interesse in literatuur en schrijvers met anderen te 
delen in een leeskring. Pluspunt heeft ruimte voor nieuwe 
leden in haar leeskring, en nodigt inwoners van Zandvoort 
en Bentveld uit om lid te worden. 

De leeskring is een ge- De leeskring van Pluspunt 
zamenlijk initiatief van komt 7 keer per jaar samen 
Pluspunt en de bibliotheek, op donderdagmiddag in de bibliotheek, om onder het 
genot van een kopje koffie 
of thee een vooraf gelezen 
boek te bespreken, erover 
te discussiëren en te filoso- 
feren. Is deze leeskring iets 
voor u? Voor meer infor- 
matie of aanmelding kunt 
u e-mailen of bellen: a.van. 
gent@pluspuntzandvoort. 
nl, tel. 5719393. £> **~ J JÊ *&" J -^->T"" ^0"^ ^^ 


U werkt met de cijfers i t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak- 
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donkervlakje bij- 
voorbeeld 4X8 ziet staan, bete- 
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk. 


mi 


De oplossing staat elders op deze pagina 

Breinbreker De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers. 
JGA 


GHA E 


BEH 


x + 
G BEA 
— 
FJJ 


AAK BEJ 
= 

De oplossing staat elders op deze pagina 


£IEU GUUSJG is een vriendelijke ndeliike " W ^ : -te^ poes die je wel eerst even 
moet leren kennen voordat 
ze leuk tegen je doet. Ze is 
hier zo maar aan komen lo- 
pen. Je kunt aan haar wel 
merken dat de door mensen 

altijd verzorgd en gevoerd werd. Eigenlijk is ze veel te leuk om in 
het asiel te zitten en wil ze graag in 'eigen' huis wonen. Onze me- 
dewerkers kunnen haar prima aaien en tegen de andere poezen is 
ze over het algemeen vriendelijk. Omdat ze zo lang buiten is ge- 
weest, en dus ook ruimte gewend is, plaatsen we haar alleen bij 
mensen waar ze de tuin in kan en mag! Plaatsen bij kleine kinde- 
ren is niet zo een goed plan. Ze vindt het dan al snel te druk. Lijkt 
Guusje u wat? Komt u dan eens naar haar kijken, of naar de andere 
dieren in het Dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in 
Zandvoort. Het tehuis is geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur en is 
telfonisch te bereiken via 023-5713888. Meer informatie vindt u op 
de website: asielzandvoort.dierenbescherming.nl (zonder www.). g& Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud 
eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten 
en plaatsing van brieven te weigeren. Geachte redactie. Vorige week, daags voor de verkiezingen, kwam mij een pamflet onder ogen waan ik eng van schrok. Het 
Bewonersplatform Leefbare Kust gaf een negatief stemadvies aan de bewoners van de Zandvoortse kuststrook. Het advies was niet te stemmen op de VVD en het CDA, omdat die niet goed met haan ideeën 
om zouden gaan en meen feest en en partijen op het strand toe zouden willen staan. Geadviseerd wend om 
te stemmen op de OPZ of GroenLinks omdat die partijen deze vooruitgang zouden kunnen en willen stop- pen. Ik vind dat ontoelaatbaar: De mening van andenen die niet in die sprookjes van het platform geloven 
alsnog pnobenen op zo een leugenachtige manien om te dnaaien, alleen maan om hun gelijk te halen. Het is nog altijd zo dat het gnootste deel van de Zandvoontse gezinnen nu, en in het venleden, voon een belangnijk 
deel van hun inkomsten afhankelijk i s van nevenuen die doon anbeid op het stnand zijn vengaand. Tevens 
speelt natuunlijk ook ons mooie cincuit daan een gnote nol in. Wat blijkt nu: de heen B. Boubeng Wilson, Zandvoonts naadslid voon de OPZ, heeft een onbezoldigde nevenfunctie bij het gewnaakte platfonm. Men 
kan hienbij dus spneken van belangenverstrengeling, iets dat hem al eens eenden doon oud -raadslid Fned Knoonsbeng (PvdA) is voorgehouden en waarv an hij vond dat hij dat mocht. Mijn beide kinderen hebben 
ieder een appartement in het bewuste gebied en zijn van dit soort negatieve propaganda niet gediend. Ik mag dan ook hopen dat het ongewenst opdringen van ideeën vanaf nu tot het verleden behoort! De heer 
Bouberg Wilson moet maar eens onder ogen zien dat en gelukkig, in Zandvoort heel veel mensen zijn die 
het in het geheel niet met hem eens zijn! Naar mijn bescheiden mening zelfs de overgrote meerderheid. Erik van Nes 
Celsiusstraat 2^7 
Zandvoort Op pad met de pad Nu in de lente de temperaturen weer langzaam omhoog 
gaan, begint het bloed bij de koudbloedige padden weer te 
kriebelen. De padden verlaten in deze tijd Koningshof om 
aan de overkant van de weg in Elswout hun eieren af te zet- 
ten in poelen en vijvers, waar ze zelf geboren zijn. 
De Duinlustweg is echter 
een levensgevaarlijk obsta- 
kel en daarom zetten vrijwil- 
ligers samen met kinderen 
de padden over.Ondertussen 
wordt alles verteld over het 
leven van de pad. De ouders 
hebben tegelijkertijd een 
vogelexcursie. Verrekijker 
niet vergeten! De excursie 
is op 14 maart om 8.00 uur 
vertrek bij het infopaneel 
parkeerplaats Koningshof, 
Duinlustweg, Overveen. 
Omdat er maar 30 kinderen 
mee kunnen is vooraf aan- 
melden verplicht via www. 
ivn.nl/zuidkennemerland 

Oplossing Kakuro 


z 


£ 


9 


17 


L 


- 


6 


17 


Z 


L 
= 


■ 


8 


L 


S 


Z 
» 


£ 


17 
S 


6 
L 


Z 
£ 


6 


V 


S 


6 


17 


L 


L 


8 


6 


L 


9 


Z 


£ 
6 


17 


9 


L 


& 
Gemeente Zandvoort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Gemeentelijke publicatie week io - 2010 

Vergadering college 

De besluitenlijst van de collegevergaderingvan weekio en de 
verdere in weekio door het college genomen besluiten zijn in 
week 11 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale 
Balie en op de website. 

TER INZACELECCINC PROCES-VERBAAL P 22-2 

De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 3 
maart 2010 gehouden verkiezing van de ledenvan de raad van 
de gemeente Zandvoort maakt bekend, dat het proces-verbaal 
van de zitting van dit hoofdstembureau, waarin de uitkomst 
van de op 3 maart 2010 gehouden stemming is vastgesteld, 
vooreen ieder ter inzage is gelegd bij de afdeling Balie & Bur- 
gerzaken, Swaluëstraat 2. 

Aanleg is parkeerplaatsen Pieter Paapstraat 

Het college heeft besloten tot aanleg van 15 extra parkeerplaat- 
sen in de Pieter Paapstraat om de parkeerdruk in Park Duinwijk 
te verlagen. De ontwerptekening ligt ter inzage bij de balie in 
het gemeentehuis. 

De ophaaldagen voor de papiercontainer: 

Op 16 maart wordt de papiercontainer opgehaald bij de 
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken en opi8 maart 
gebeurt dit bij de dinsdag huisvuilwijk. 

Ingekomen vergunningenaanvragen 

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen 

Bentveld: 

-Zandvoortselaan 206, vergroten van de woning, ingekomen 

2 maart 2010, 2010-051RVF2 

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning 
ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw ziens- 
wijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen 

- Zandvoortselaan 165 te Zandvoort, 1 pijnboom en één loof- 
boom in de voor- en zijtuin, reden is vervangende nieuwbouw, zaaknr: 2010/1413 

- Celsiusstraat 231, 1 kastanjeboom, overlast, kapvergunning 
met herplantplicht, zaaknr: 2010-1118 

- Poststraat tussen 7-9 te Zandvoort, 5 kastanjebomen, voor 
het plaatsen van een nieuw magazijn met appartementen, 
met herplantplicht, zaaknr: 2010 / 1059 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning(en) 
ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een 
termijnvan zes weken na publicatie hun zienswijzen schrifte- 
lijk kenbaar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Verzonden besluiten 

Noodkapvergunning verleend 

-Julianaweg voor perceel 2-4 te Zandvoort, de iep was instabiel 
en is gekapt. 

Belanghebbenden die in een eerderstadium zienswijzen heb- 
ben ingediend, kunnen tegen bovenstaande besluit in beroep 
gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Post- 
busi62i 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift 
heeft geen schorsende werking. Een schorsende werking wordt 
pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in een 
voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde 
spoed kunt u een verzoekom voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk 
verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het 
beroepschrift. Voor het indienen van een verzoekom voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven. 

Bouw-, sloop- en reclame-vergunningen 

Zandvoort: 

- A.J.van der Moolenstraat 36, 52 en Vondellaan 5, verwijderen 
van asbesthoudende materialen, verzonden 01 maart 2010, 
2010-022S 

- AJ. van der Moolenstraat 7 t/m 45, verwijderen van asbest- 
houdende materialen, verzonden 03 maart 2010, 2010-042S 

- Strand Zuid (kavel D04), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 03 maart 2010, 2009-216RV 

- Boulevard Paulus Loot (kavel 1), plaatsen van een seizoensge- 
bonden strandpaviljoen, verzonden 3 maart 2010, 2010-038RV 

- Strandweg (kavel 8), plaatsen van een seizoensgebonden 
strandpaviljoen, verzonden 04 maart 2010, 2009-199RV 

- Kamerlingh Onnesstraat 20, plaatsen brandwerende opsla- 
gunit, verzonden 04 maart 2010, 2010-041RV. 

Bezwaarschriften 

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge- 
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend- 
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter- 
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift. Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag 
t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur 
Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maarvooreen 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid 
wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is de 
werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen telefonisch 
bereikbaartussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. Gemeente Zandvoort Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 

of mail: info@zvo-verspreiders.nl £> BASKETBAL -heren Lions heren nog steeds op titelkoers Ondanks de zware tegenstand die het herenteam van The Li- 
ons zaterdagavond in de Korver Sporthal ondervond, liggen 
ze nog steeds op titelkoers. De Alkmaar Guardians moesten 
uiteindelijk met een 82-60 nederlaag genoegen nemen. De 
Alkmaarders zijn de eerste sinds lange tijd die onze plaatsge- 
noten ver onder de 100 punten in een thuiswedstrijd hielden. 
Gemakkelijk ging het dan 
ook niet voor Lions. Bij aan- 
vang ontbraken Niels Crab- 
bendam (gebroken enkel), Roy 
Fijma en Philip Prins. Schutter 
Paul Wessels had zijn rug ge- 
blesseerd tijdens de training 
en had moeite om vooruit 
te komen. Tenslotte was ook 
topscorer Marvin Martina niet 
voor de volle 100% inzetbaar. 
Hierdoor moesten dejunioren 
Lars Leferinken Ken van Rhee 
aantreden terwijl zij eerder 
op de dag al een wedstrijd 
hadden gespeeld met hun eigen team. Opnieuw lieten 
de Zandvoortse talenten zien 
dat Martina niet voor niets 
een beroep op ze had gedaan. 
Leferink, die zo goed als de 
hele wedstrijd speelde, kwam 
zelfs tot het respectabele aan- 
tal van 18 punten. 

In het eerste kwart was er 
vrij weinig voor Lions aan de 
hand. Schoten vielen en er 
was een sterke verdedigende 
rebound door Ron v.d.Meij,die 
daarin in hoge mate gesteund 
werd door Leferink en Van Rhee. Martina echter zat niet 
lekker in de wedstrijd en ging 
geforceerd schieten en dat is 
natuurlijk nooit goed. Later in 
de wedstrijd, en dan vooral in 
de tweede helft, wist hij zich 
te herpakken en werd met 25 
punten toch nog topscorer. 

In die tweede helft zag 
Zandvoort de opgebouwde 
voorsprong als sneeuw voor 
de zon verdwijnen. Alkmaar 
kwam zelfs halverwege het 
derde kwart op voorsprong. 
Tot overmaat van ramp bles- 
seerde V.d. Meij zich ook nog 
aan de achillespees. Toen 
echter Wessels voor het eerst 
deze wedstrijd in het spel 
kwam, vielen alle puzzelstuk- 
jes weer in elkaar. Niet alleen 
wist hij zelf 15 punten aan te 
tekenen, maar ook stelde hij 
zijn medespelers met bloed- 
mooie passes in staat om de 
bal door de basket te laten 
gaan. Alkmaar keek ernaar 
maar kon niets meer uitrich- 
ten. 

Opnieuw dus 2 belangrijke 
punten voor Lions. Topscorers 
van Lions: Marvin Martina 25; 
Lars Leferink 18; Paul Wessels 
15 en Ron v.d. Meij 11 punten. 

Komende zaterdag spelen de 
Zandvoortse basketbalheren 
een uitermate belangrijke 
uitwedstrijd tegen het op de 
tweede plek staande SVU 
Basketbal uit Amsterdam. BASKETBAL -dames Lions dames snakken naar einde competitie De dames van The Lions snakken zo langzamerhand naar 
het einde van dit seizoen. Opnieuw hebben ze een wed- 
strijd niet met goed gevolg kunnen afsluiten. Alkmaar 
Guardians, dat één plaats hoger staat, was veel te goed 
voor een niet op sterkte opererend Lions-team. De Zand- 
voortse dames kwamen weer niet over de 40 punten en 
leden een 38-67 nederlaag. 

Twee toch wel belangrijke werd duidelijk dat dit Lions 
speelsters moest coach Ri- niets te vertellen had want 
chard Koper node missen. Ber- bij rust was het verschil al op- 
cis Metz (rebound) en Martine gelopen tot 15 punten (21-36). 
Loos (break) konden niet aan- 
wezig zijn. Al in de eerste helft Ook in de tweede helft in het aan Alkmaarse kant crescen- 
do en werd de 14e nederlaag 
voor onze dames genoteerd. 
Geluk bij een ongeluk is dat 
Lions nu nog de 10e plaats 
inneemt in een veld van 13 
ploegen. Twee ploegen die 
lager staan moeten nog in 
Zandvoort spelen. De andere 
wordt nog in Amstelveen 
bestreden. Alle kansen dus 
maar het wordt wel span- 
nend. Volgende wedstrijd is 
komende zaterdag in Am- 
sterdam tegen de reserves 
van BV Lely. AUTOSPORT Bleekemolen en Van de Laar winterkampioen Het kostte wat moeite, maar doordat de slotfase van de 
'Final four'twee keer geneutraliseerd werd (code 60) kon- 
den Sebastiaan Bleekemolen en Zandvoorter Ronald van 
de Laar de titel in het Winter Endurance Kampioenschap 
binnenhalen. 
Twee ongelukken op de baan 
zorgden ervoor dat de wed- 
strijdleiding de race moest 
neutraliseren. Daardoor 
hield de Zandvoorter net 
genoeg over om samen met 
Bleekemolen de titel binnen 
te halen. 

Sebastiaan Bleekemolen 
leverde na de rijderswissel 
met zijn teamgenoot een 
strijd met Mike Hezemans 
in de DNRT V8 Silhouette. SJOELEN Die aanval werd afgeslagen. 
Toch moest het tweetal Van 
de Laar en Bleekemolen af 
en toe toestaan dat hun 
leidende positie werd over- 
genomen bij de pitstops. 
Hachelijk was het even 
toen één van de twee het 
met KRO presentator Rob 
Kamphues aan de stok kre- 
gen. "Ik reed daareen andere 
lijnen het leekalsof ik ruimte 
liet bij het uitkomen van de 
Slotemakerbocht. Het was niet zo en toen kreeg ik een 
tik. Het was wel de hardste 
klap uit mijn autosportca- 
rierre", aldus Kamphues die 
met een BMW reed. 

HetduoDen Boeren Rijnbeek 
meteen BMW kwam doorte 
weinig tegenstanders pun- 
ten tekort om kampioen te 
mogen worden. De titelver- 
dedigers in de Divisie II De 
Laat en De Prenter hadden 
hetzelfde probleem. Het 
tweetal wist wel als eerste 
aan te komen, maar doorte 
weinigtegenstanders, kreeg 
het tweetal te weinig pun- 
ten. 

De equipes van onder meer 
Danny van Dongen en Peter 
Furth speelden niet echt 
een rol van betekenis. Na 
de deceptie van de winter- 
race in februari eindigde de 
Radical van Van Dongen en 
Van Kalmthout achterin het 
veld. Iets beter verging het 
duo Fontijn en Furth. Fontijn 
vond het jammer dat het 
geen slecht weerwas,omdat 
hij dan met de BMW beter 
uit de verf kon komen. Kees van Dam nieuwe Sjoelkampioen Dinsdagavond is Kees van Dam tijdens de Zandvoortse 
Sjoelkampioenschappen als eerste uit de bus gekomen. Hij 
versloeg in de finale de zusjes Wendy en Ellen Bluijs. 
Het Sjoelkampioenschap, van café Koper. In samen- 
met als subtitel 'Battle of werking met hun brouwerij 
de Sexes', is een initiatief werd het vorig jaar als grap gelanceerd. In eerste instan- 
tie was het de bedoeling dat 
alleen de dames mee moch- 
ten doen. Dat werd niet echt 
door de heren gewaardeerd 
waarna er ook een heren- 
wedstrijd kwam. Logisch 
gevolg daarvan is de finale 
tussen de beste dames en 
de beste heren. 

Na de voorronden had een 
tiental spelers zich geplaatst 
voorde halve finale: 6 dames 
en 4 heren. Daaruit kwamen 
de dames Bluijs en Kees van 
Dam als besten uit de bus. 
Uiteindelijk won Van Dam 
met toch nog een redelijk 
groot verschil. Gezien het 
grote enthousiasme van de 
deelnemers zal er ongetwij- 
feld een vervolgkampioen- 
schap komen. HOCKEY Zandvoortsche Hockey Club 75 jaar 'jong 1 Afgelopen zaterdag werd uitgebreid gevierd dat de Zand- 
voortsche Hockey Club (ZHC) maar liefst 75 jaar bestaat. 
Een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van deze 
vereniging dat op gepaste wijze werd gevierd. Veel uitge- 
nodigde oud-leden werden onthaald op een uitgebreide 
lunch en een zeer druk bezochte receptie in het clubhuis. 
Buiten werden wedstrijden 
gespeeld in een ijzige koude 
en straffe noordelijke wind. 
Zelfs de royaal schijnende 
zon kon de temperatuur 
niet of nauwelijks naar ple- 
zierige waarden brengen. 
Rond half drie werd een ge- 
mengde wedstrijd gestart BILJART tussen het team van de ge- 
meente Zandvoort en een 
gelegenheidsteam van de 
Zandvoortse jubilaressen 
en trainers. Wethouder van 
sport Gert Toonen sprak de 
beide teams waarderend toe 
en roemde de inzet van de 
bekende Zandvoortse hoc- keyclub. Om niette veel af te 
koelen rond de middenstip 
werd al snel de wedstrijd 
gestart. Een voor beide par- 
tijen enerverende wedstrijd 
met hoogte- en dieptepun- 
ten waarbij snelle uitvallen, 
goede verdedigende acties en 
afen toe subliem spel te zien 
was. Uiteindelijk trok ZHC 
met 2-1 aan het langste eind 
van de wedstrijd die eigen- 
lijk traditiegetrouw elk jaar 
rondom Nieuwjaar gespeeld 
wordt. 

De dag werd afgesloten zoals 
het een origineel hockeyfeest 
betaamd. Op de klanken van 
muziek die door een diversi- 
teit aan DJ's, uit diverse tijds- 
periodes, werd 'gedraaid' heb- 
ben nog velen de voetjes van 
de vloer gekregen en kwam 
er in de vroege uurtjes van 
de zondagochtend een einde 
aan een perfect jubileum- 
feest dat alleen maar moge- 
lijk was door de vele vrijwilli- 
gers! Op naar het eeuwfeest! Team Oomstee niet sterk genoeg 

Het driebandenteam van café Oomstee heeft vorige week donderdag een gevoelige 
nederlaag geleden. Het bezoekende team van de Artiesten Bar, op dat moment num- 
mer 2 van de ranglijst, ging met een 8-13 overwinning aan de haal. 
Oomstee, dat als eerste ge- 
noteerd stond, had vooral 
last van de moyennes van de 
tegenstanders. Zo moest de 
Zandvoortse topspeler Henk 
v.d. Linden er in 25 beurten 6 
meer maken dan zijn tegen- 
stander. Louis v.d. Mije had 
5 caramboles meer nodig en uitbater Ton Ariesen 2. 
"Het liep vandaag al niet en 
dan moet ik er nog 6 meer 
maken ook. Dit ging helaas 
niet", aldus V.d. Linden die 
zijn beide partijen niet kon 
winnen. V.d. Mije was wel op 
dreef en won zijn partijen 
met redelijk gemak. Vooral de eerste was imposant toen 
hij 13 caramboles in slechts 
7 beurten maakte. Ariesen 
speelde wat wisselvallig. De 
eerste partij won hij maar de 
tweede moest hij aan zijn te- 
genstander laten. Door deze 
nederlaag is café Oomstee 
de koppositie kwijtgeraakt. Zandvoortse Courant • nummer 10 • 11 maart 2010 VOETBAL - ZATERDAG Gelijkspel tegen Amstelveen Heemraad Dat Amstelveen met name thuis een gevaarlijke ploeg is, 
werd zaterdag weer eens ondervonden. Het hoger staande 
Zandvoort moest genoegen nemen met een 1-1 einduit- 
slag. Zandvoort-trainer Pieter Keur kon in deze wedstrijd, 
door uiteenlopende oorzaken, niet over zijn sterkste for- 
matie beschikken. 
Het missen van enkele basis- 
spelers kwam uiteindelijk zeer 
gevoelig aan, te meer omdat 
Zandvoort de laatste tijd een 
sterke indruk heeft achter- 
gelaten na de grote winst op 
Monnickendam (5-1) en vorige 
week nog op de nummer drie H BOK (3-1). 

Zandvoort begon sterk aan 
de wedstrijd. Al na de eerste 
de beste aanval konden de 
Zandvoort-supporters jui- 
chen. Bas Kaales was alleen 
voor de keeper opgedoken en zorgde voor een snelle 
voorsprong. Na een goed 
Zandvoorts half uur kwamen 
de gastheren meer op stoom 
en drukten op de Zandvoortse 
verdediging. Dat resulteerde 
in de 34e minuut tot de gelijk- 
maker. Na dit doelpunt zakte 
het niveau volledig in. 

Ook de tweede helft bracht 
niet wat men zou mogen 
verwachten. Beide ploegen 
waren niet in staat om het de 
andere erg moeilijkte maken. 
Zandvoort was nog dicht bij 
een tweede treffer maar kee- 
per Henk Hoeksema stond op 
zijn plaats. Keur kon schreeu- 
wen wat hij wilde, Zandvoort 
was niet in staat om de gast- 
heren tot capituleren te dwin- 
gen. Komende zaterdag moet 
Zandvoort weer flink aan de 
bak. Castricum wacht dan 
op onze plaatsgenoten. De 
thuiswedstrijd werd met 1-3 
verloren. VOETBAL -zondag Ook na winterstop van bedenkelijk niveau Opnieuw heeft het zondagelftal van SV Zandvoort niet ge- 
bracht wat het zou moeten brengen. In een zeer matige 
wedstrijd werd andermaal met 1-5 verloren, nu van het 
Vijfhuizense DSOV. 

Als je selectievoetbal wilt opkomst is, geeft de lam- 
spelen, en het maakt niet lendigheid aan waarmee 
uit op wat voor niveau, zal de zondagvoetballers hun 
er toch minimaal twee keer sport beleven. Het tekent 
in de week getraind moeten Paap dat hij zich voor zo een 

ondankbare taak wil blijven 

inzetten. worden. Dat trainer/coach 
Marcel Paap de frequentie 
naar 1 training per week 
heeft moeten bijstellen om- 
dat er anders een te lage Terug naar de wedstrijd te- 
gen DSOV. Voor de zoveelste keer dit seizoen kwamen 
onze plaatsgenoten op voor- 
sprong. Ferry Boom kon zijn 
ploeg al in de io e minuut op 
voorsprong zetten. Alleen die 
voorsprong kwam, weer, veel 
te vroeg. DSOV werd op tijd 
wakker en kon nog voor de 
rust langszij komen. Een klei- 
ne tussensprint van DSOV na 
de thee was genoeg om naar 
1-3 uit te lopen. De 'koppies' 
van Zandvoort gingen weer 
naar beneden, met opnieuw 
een 1-5 nederlaag als gevolg. ADVERTEERDERS 


Accountantskantoor Huppelschoten 


Cense en van Lingen 
Pesce Fresco 


Administratiekantoor K.Willemse 


Circus Zandvoort 
Pluspunt 


Alg. uitvaartbegeleiding Zandvoort 


Club Nautique 
Pluspunt Boomhut 


Autobedrijf Ka riMo 


D66 Zandvoort 
Remo De Biase 


Autobedrijf Zandvoort 


Dorsman Assurantiën 
Riche aan Zee 


BarBattle 


GBZ 
Sea Optiek 


Beach ClubTien 


Greeven, Makelaardij o.g. 
Sentinel Alarm b.v. 


Beachclub Far Out 


Groen Links 
Sissy's Salon Hairdesign 


Bert ram & Brood 


Groenestein & Schouten Fin 


diensten 


Stichting Nieuw Unicum 


Beter Mobiel 


Harocamo 
Thomashuis Zandvoort 


Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs 


Hugoos 
Uitvaartcentrum Haarlem 


Boom Strandpaviljoen 11 


La Fontanella 
Van Aa eken Glaszetters bed rijf 


Café Oomstee 


Motorrijschool Goede 
Vomar 


CDA 


P.van Kleeff 
Wapen van Zandvoort £> CENSE n 
van LINGEN V*:.: *$****" ,!w . 
Archief Genootschap Oud Zan^port bid BLD07992A - Bad/even omstreeks 190&&- , Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 2042 PR Zandvoort Tel: 023 - 5 71 5 71 5 fEBEEi Eli op€whuis.wl WWW.Cvl.nu (verjkoop, (verjhuur, beheer, tdxdtie IMVM 
Marisstraat 41 

Half vrijstaande 30-er jaren woning met gastenverblijf op 
nog geen 250m van zee. 

• Voortuin en achtertuin met achterom 

• Woonkamer met erker en schouw, schuifpui naar achtertuin (Z.O.] 

• Keuken en bijkeuken, hobbyruimte/berging 

• 3 slaapkamers, waarvan 2 met zeezicht 

• Binnenzijde gestuukt en geschilderd in 2010 

• Garagebox separaat te koop 

• Woonoppervlakte ca. 1 20 m 2 (incl. gastenverblijf) 

• Perceeloppervlakte 167 m 2 

Vraagprijs: € 325.000,- Frans Zwaanstraat 24 

Fraaie tussenwoning (type 3-onder-1 kap) aan de overzijde 
van de Zuidduinen. Doorzon woonkamer, dichte keuken, voortuin, achtertuin 

3 slaapkamers, ruime zolderetage 

Voor- en achtergevel gevoegd en gereinigd 

Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing 

Kindvriendelijke woonomgeving 

Centrum, scholen en openbaar vervoer op loopafstand 

Woonoppervlakte ca. 1 15m 2 , perceeloppervlakte 180m 2 Vraagprijs: € 349.000,- Q60^ 

virtual tour Burg. van Fenemaplein 13/4 

Op de 2e verdieping gelegen zeer royaal 3 (v/h 4)- kamer 
appartement van ca. 100 m 2 met prachtig uitzicht over de 
boulevard en zee. Licht en zonnig appartement in complex met lift 

Zeer netjes onderhouden 

Riante woonkamer van ca. 60 m 2 

2 ruime slaapkamers, berging in de onderbouw 

Parkeren middels vergunningensysteem 

Woonoppervlakte ca. 100 m 2 (excl. balkons) 

Vraagprijs: € 225.000,- virtual tour 
Haltestraat 30 

Een gerenoveerde winkelruimte met keuken, 
kantoor, magazijn en kelder in een drukke winkelstraat 
van Zandvoort. 

• De winkel en het dagverblijf hebben een betonnen vloer 

• De keuken is voorzien van een koelkast en 6 kastjes 

• Eigen buitenruimte (ca. 1 m2) apart te huur via de 
gemeente Zandvoort 

• Verwarming middels eigen CV combiketel 

• Totale oppervlakte ca. 85 m 2 Jac. van Heemskerckstraat 17 

Het appartement op de hoek van de 1 e verdieping is 
prachtig gelegen en heeft een zonnig balkon (ZW). L-vormige woonkamer (vh 2 kamers), dichte keuken 

2 slaapkamers, badkamer met douche 

Complex met lift 

Berging in de onderbouw, eigen parkeerterrein 

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing 

Speciale zelfreinigende coating op de ramen aan zeezijde 

Woonoppervlakte ca. 90 m 2 (incl. het balkon) Max Planckstraat 48 

Zeer representatieve bedrijfshal op het bedrijventerrein van 
Zandvoort-Noord met parkeervoorziening. 

• Mogelijkheid om bedrijfsruimte te splitsen in 2 aparte units 

• Tot in de puntjes verzorgd en in een prima staat van onderhoud 

• Showroom (ca. 60m 2 ), bedrijfsruimte (ca. 265m 2 ), 
magazijn (ca. 125m 2 ), kantine (ca. 25m 2 ) 

• Vloeistofdichte vloer op de begane grond 

• Bruto vloeroppervlak ca. 550 m 2 

• Perceeloppervlakte 475 m 2 Huurprijs € 21 .360,- per jaar excl. b.t.w. Vraagprijs: €21 0.000,- virtual tour Vraagprijs: € 519.000,-